Teadusagentuur kutsub tunnustama parimaid teaduse populariseerijaid

Eesti Teadusagentuur kutsub esitama kandidaate teaduse populariseerimise auhindadele, millega tunnustatakse säravaid teadusest kõnelejaid ning innustatakse teadusest ühiskonnas rohkem rääkima ja kirjutama.

ETAGi teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik avaldas heameelt, et teaduskommunikatsiooni olulisusest ja sellega koos ka teaduse populariseerimisest räägitakse aina rohkem. „Seda enam on suur rõõm tõdeda, et Eesti Teadusagentuur on juba 15 aastat tunnustanud inimesi, kelle tegevus teaduse tutvustamisel ja propageerimisel on silma paistnud ja tänu kellele on nüüd ehk nii mõnigi asi selgem ja arusaadavam,” rääkis ta. Allik lisas, et infoküllases maailmas on eriti tähtis osata eristada tõenduspõhist informatsiooni valeuudistest ning mõista ja väärtustada teaduse mõju meie kõigi igapäevaelule. „Selle sõnumiga kutsumegi taas märkama ja tunnustama teaduse populariseerijaid.”

Konkursi auhinnafond on 26 000 eurot. Auhindu antakse välja kuues kategoorias:
1. Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest;
2. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil;
3. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud jms);
4. tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel;
5. parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms;
6. parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Kõigil auhinnakonkursil tunnustuse saanutel on õigus kasutada „Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” märki. Kvaliteeti ja usaldust väljendav märk loodi selleks, et head teaduse tutvustajad ja nende töö senisest enam silma paistaks.

Tunnustusettepanekute esitamise tähtaeg on 15. september 2021. Konkursil osalemiseks palume esitada kandidaadi või tegevuse kirjeldus koos selle mõju ülevaatega, kaks allkirjastatud soovituskirja ja täidetud osalusvorm aadressil www.etag.ee/konkursid Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Eesti teaduste akadeemiaga ning seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Lisainfot konkursi tingimuste ja muu kaudu saab siit. 

Konkursi tulemused tehakse teatavaks teaduskommunikatsiooni konverentsil 11. novembril 2021.

Lisainfo
Katrin Saart
730 0378
katrin.saart@etag.ee