Loading Üritused

« Kõik Üritused

  • Üritus on toimunud.

Õpilasleiutajate juhendajate koolitus

15. juuni 2022, 10:00 - 12:00

Selleks, et pöörata leiutamisprotsessile endale rohkem tähelepanu, muutuvad konkursi tingimused, kus oluline ei ole niivõrd idee uudsus vaid protsess tervikuna. Uued hindamiskriteeriumid on välja töötatud selleks, et toetada õppijat sel teel. Ühtlasi saame nii aidata enam I ja II põhikooliastme õpilasi ette valmistada loov-, uurimis- või praktiliste tööde läbiviimiseks ning vanemates vanuseastmetes kinnitame sel viisil õpitut.

Teisisõnu, leiutamise konkurss on nutikate ideede konkurss, mille eesmärk on märgata probleemi, kirjeldada lahenduse leidmise tööprotsessi ja sealjuures oskust näha sihtrühma kaasatuse olulisust, mis kõik on seotud üheks uurimisprojektiks.

Koolitusel peamised märksõnad:

1. Erinevad viisid loova mõtlemise ergutamiseks;
2. Probleemi mõistmine ja sõnastus;
3. Lahendus, mis lähtub valitud sihtgrupi vajadustest ning vastab kirjeldatud probleemile;
4. Tööprotsess, mis kirjeldab lahenduskäiku ja seoseid selle sees;
5. Lahenduse vormistus, mis näitab ekstra pingutust, loovust ja pühendumust;
6. Läbi aastate head näited.

Lisaks uute hindamiskriteeriumite tutvustamine.

Registreerumine sellel lingil hiljemalt 14. juunil kell 15.00.

(Kinnituse registreerumise kohta saate e-mailiga Haridus-ja Teadusministeeriumi nimelt)

Koolitust viivad läbi:
Merike Rehepapp – Haridusdisaini Keskuse juht, õpilasleiutajate konkursi hindamiskomisjoni liige
Tanel Liira – Tartu Observatooriumi arendusjuht, õpetaja, õpilasleiutajate konkursi hindamiskomisjoni esimees

Varem toimunud koolitused ja valminud materjalid

Koolitust rahastatakse ERF-i programmi TeaMe+ toel.

Korraldaja

Telefon:
730 0378
E-mail: