CHIST-ERA 2019. a ühiskonkursi tulemused

CHIST-ERA ERA-NET Cofund raames välja kuulutatud kahe teemaga ühiskonkursile esitati 162 eeltaotlust, millest 79 jõudsid lõppvooru. Lõpptaotlusvoorus ületas lävendi 62 taotlust, nende seas ka 4 taotlust, milles osalesid eesti teadlased. Ühiskonkursi tingimustest ja partnerite rahastamisvõimalustest lähtuvalt jõuti kokkuleppele 18 projekti rahastamises. Kahes rahastamisele kuuluvas projektis osalevad ka Eesti teadlased:

  1. Social Explainable Artificial Intelligence“ (SAI), kus lisaks Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessori Rajesh Sharma juhitavale töörühmale osalevad veel partnerid Austriast, Bulgaariast, Itaaliast, Poolast ja Suurbritanniast.
  2. Stakeholder-Based Environmentally Sustainable and Economically Doable Scenarios for the Energy Transition“ (SEEDS), kus lisaks Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi dotsendi Ilja Šmorguni juhitavale töörühmale osalevad veel partnerid Šveitsist, Hispaaniast ja Portugalist.

Kõigi 18 projekti eelarve kokku on 15,1 mln eurot. Ühiskonkursi partneriteks on 20 EL riiki (Austria, Eesti, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Hispaania, Rootsi), lisaks veel Kanada, Türgi, Šveits, Iisrael ja Suurbritannia.

Rohkem infot: https://www.chistera.eu/projects-call-2019

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:

Maarja Soonberg
maarja.soonberg@etag.ee