Eesti liitus Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiviga

Täna allkirjastati Tartus Delta keskuses Eesti liitumisleping Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiviga NeIC (Nordic e-Infrastructures Collaboration). Leping annab Eesti teadustaristutele võimaluse hoida ja arendada enda konkurentsivõimet ja teha rohkem rahvusvahelist koostööd.

Lepingu allkirjastasid Põhjamaade ühise teaduspoliitikaga ja teadusalase koostöö rahastamisega tegeleva NordForski direktor Arne Flåøyen ja Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

„Täna sõlmitud leping on Eesti kui tuntud digiriigi jaoks märkimisväärselt suur samm edasi. Leping annab meie teadlastele võimaluse panustada oma teadmistega koostöösse Põhjamaadega ja seeläbi hoida ja kasvatada meie teadutaristute konkurentsivõimet. Teadusagentuuril on eriti hea meel selle üle, et meie koostöö NordForskiga  on viimase aasta jooksul muutunud üha tihedamaks,“ ütles Andres Koppel.

Põhjamaadel on konkurentsieelis oma 27 miljoni elaniku ning kvaliteetsete registri- ja andmekogudega. „Usume, et Põhja- ja Baltimaade koostöö tuleb kasuks meile kõigile, sest avatud teaduse üks eesmärk on maksimeerida teadusesse tehtud investeeringute tulemuslikkust. Kui võimaldame ligipääsu teadusandmetele neile, kelle taust on ehk hoopis erinev, annab see võimaluse näha neid andmeid värske pilguga. Lisaks on Eesti tuntud oma suurepäraste e-taristute ja kõrge kompetentsi poolest. Usume, et see sisaldab endas tohutut potentsiaali veelgi enama õppimiseks,“ ütles Arne Flåøyen.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor märkis, et Eesti paistab Euroopa Liidu väikeriikide seas silma kõrgetasemelise teaduse kiire arenguga. „Selle edu aluseks on tihe rahvusvaheline koostöö, eriti Põhjamaadega. Loodame, et täna sõlmitud leping annab uue implusi Eesti andmemajanduse ja IT teaduse arengule ning meie teadlased saavad võimaluse panustada arendustesse, milleks Eesti üksinda kunagi võimeline ei oleks.“

NeIC on NordForski all tegutsev Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiv, mille kaudu toimub suurem osa Põhjamaade e-taristute strateegilisest koostööst. NeICi üheks põhieesmärgiks on Põhjamaade teadlaskonnale olulistes strateegilistes valdkondades (sh avatud teadus) e-taristute kõrgetasemeliste teenuste ühine arendamine ja opereerimine. See hõlmab eeskätt Põhjamaade kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) koostööprojekte, aga ka teisi e-taristuid paljudes teadusvaldkondades. Näiteks aitab koostöö turvaliselt hallata tundliku sisuga inimuuringute andmestikke, ilma algandmete koopiaid partnerite vahel vahetamata ja jagamata.

Viimastel aastatel oluliselt edasi arenenud Eesti teadustaristute jaoks on enda konkurentsivõime säilitamiseks ja arendamiseks koostöö Põhjamaadega möödapääsmatu. NeICi tegevus toimub peamiselt koostööprojektide kaudu. Pärast seda, kui Eesti sai 2018. aastal NeICi vaatlejaliikmeks, on Eesti teadustaristutel olnud juba võimalus osaleda mitmetes NeICi projektides.

Riikide liitumine NeICiga toimub teadusagentuuride tasandil ja sisuline töö volitatakse riikide teadusarvutuskeskustele. Eestis hakkab NeICiga sisulist koostööd koordineerima Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS), mida juhib Tartu Ülikool ning partneriteks on Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA).

ETAISi tegevjuhi Ivar Koppeli sõnul tähendab Eesti täisliikmesus NeIC-is tunnustust ja kvaliteedimärki Eesti e-taristutele ning tõestab, et Eesti on tõepoolest võimeline võrdsena osalema Põhjamaade tipptasemel. „Seoses täisliikmesusega avaneb Eestil võimalus mõjutada Euroopa teadustaristute arenguid ja osaleda suure mõjuga koostööprojektides. Tänu NeIC-ile on Eesti kaasatud Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte EuroHPC LUMI konsortsiumisse ning Põhjamaade teaduspilve loomist koordineerivasse projekti EOSC-Nordic. Eestile eraldatud eeldatav rahastusmaht kõikides NeICi projektides on juba praegu umbes kuus miljonit eurot,“ mainis Ivar Koppel.

Eesti liitumisleping sõlmiti esialgu 2022. aasta lõpuni, mil lõpeb kehtiv NeICi üldine koostöömemorandum. Vastavalt riikide kokkuleppele pikendatakse koostöömemorandumit viie aasta kaupa. Möödunud aastast kuulub NeIC ka Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja.


Andres Koppel, Arne Flåøyen ja NeICi direktor Gudmund Host (vasakult). Foto: Henry Narits

Lisainfo:
Priit tamm
Eesti Teadusagentuuri teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/ 501 6624
priit.tamm@etag.ee

Ivar Koppel
Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri (ETAIS) tegevjuht
Tel 5662 9282
ivar.koppel@ut.ee
https://etais.ee/