Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu esitas personaalsete uurimistoetuste lõpliku ettepaneku

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu tegi ettepaneku välja anda 76 granti, sh 14 järeldoktori-, 24 stardi- ja 38 rühmagrandi taotlust kogumahus 8 727 100 eurot. Rahastamisotsuse kinnitab Eesti Teadusagentuuri juhatus halduslepingu sõlmimise järel haridus- ja teadusministeeriumiga.

Selles taotlusvoorus sai rahastada umbes poole rohkem uurimisprojekte kui eelmisel aastal, samuti tõusis oluliselt rahuldatavate taotluste edukuse protsent.  Kuigi konkurents on jätkuvalt äärmiselt tihe ning rahastuseta jäävad ka väga tugevad teadusprojektid, on grandi saamise edukus ehk eraldatud grantide arvu osakaal taotluste arvust kõigis granditüüpides eelmise aastaga võrreldes kõrgem:

  järeldoktori grant stardigrant rühmagrant Kõik granditüübid kokku
2018. alustanud 28% 15% 8% 13,6%
2019. a alustavad 32,6% 25,8% 16,5% 20,8%

Kogu projektide perioodi peale on kohustuste maht kokku 39 826 550 eurot.

Grantide jaotus taotlejate asutuste lõikes

PUT2019 PUTJD* PSG** PRG*** Kokku Osakaal
Tartu Ülikool 10 14 25 49 64%
Tallinna Tehnikaülikool 2 4 6 12 16%
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut   3 2 5 7%
Eesti Maaülikool 1 1 2 4 5%
Tallinna Ülikool   1 2 3 4%
Eesti Keele Instituut 1 1   2 3%
Protobios OÜ     1 1 1%

PUTJD*  – järeldoktori grant

PSG**  – stardigrant

PRG***  – rühmagrant

Läbi kõigi PUT taotlusvoorude on esimesed viis kõige enam grante saanud asutust olnud samad.

Esialgsetele rahastamisotsustele järgnenud läbirääkimiste käigus loobus kaks taotlejat grandist ning seega said rahastuse pingereas järgmised taotlused.

Kõigist grandi saajatest umbes kolmandik on naised ja kaks kolmandikku mehed. Kui järeldoktori ja stardigrandi taotlejad ja grandi saajad on enam-vähem heas tasakaalus, milleks peetakse 40-60 jaotust, siis rühmagrandi taotlejate ja saajate seas on naiste osakaal palju väiksem (28% taotlejatest ja 21% grandi saajatest on naised).

„Probleem algab sellest, et naisi on märksa vähem juba rühmagrandi taotlejate seas, julgustame naisi rühmagranti senisest enam taotlema, sest ega muul viisil seda saada võimalik pole,“ tõi Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja Siret Rutiku välja teadusgrantide otsuste puhul välja soolise ebavõrduse.

Välja antakse 14 järeldoktori granti, valdavalt anti grante teadustööks Euroopa teadusasutustes ja USAs. Taotluste hulgas oli sihtriike Soomest Uus-Meremaani.

Taotluste ja grantide arvu jaotus valdkondade vahel

 

  PUTJD PSG PRG Kokku
  Taotluste arv Grantide arv Taotluste arv Grantide arv Taotluste arv Grantide arv Taotluste arv Grantide arv
LO 20 6 38 13 88 18 146 37
TE 7 1 19 3 34 4 60 8
AR 5 3 14 4 28 6 47 13
2 1 6 1 15 1 23 3
SO 3 1 12 2 27 4 42 7
HU 6 2 4 1 38 5 48 8
Kokku 43 14 93 24 230 38 366 76

LO- loodusteadused
TE – tehnika ja tehnoloogia
AR – arsti- ja terviseteadused
PÕ – põllumajandusteadused ja veterinaaria
SO – sotsiaalteadused
HU – humanitaarteadused ja kunstid