Rakenduskõrgkoolidele suunatud EL teaduse ja innovatsiooni raamporogrammi “Euroopa horisont” tutvustav infopäev ja koolitus Tallinnas ning Tartus

Kutsume Eesti rakenduskõrgkoolide töötajaid osalema EL teaduse ja innovatsiooni raamporogrammi “Euroopa horisont” tutvustaval infopäeval (1) ja koolitusel (2).   Infopäeval antakse ülevaade raamprogrammi struktuurist, osalemise reeglitest, meetmetest, erinevatest valdkondadest jm ning koolitusel lisaks raamprogrammi põgusale tutvustamisele tehakse ka praktilisi harjutusi. Täpsema info ja registreerumisvormid leiab allpool

1. Infopäevad rakenduskõrgkoolidele toimuvad:

 • 27. märtsil 2023 kl 9–15.30 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (reg. tähtaeg 20.03)
 • 3. aprillil 2023 kl 9–15.30 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (reg. tähtaeg 27.03)

Tallinna ja Tartu infopäevad on identse sisuga ning teave on kohandatud rakenduskõrgkoolide vajadusele.

Infopäeval tutvustavad Eesti Teadusagentuuri konsultandid raamprogrammi struktuuri, peamisi eripärasid ja osalemise reegleid. Antakse ülevaade olulisematest tööprogrammi osadest nagu Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA) meetmed ja osaluse laiendamise meetmed, tutvustatakse Euroopa Teadusruumi (ERA) reformimise ja tõhustamise osalusvõimalusi ning koostööprogrammi COST olemust. Samuti heidetakse pilk temaatilistesse tööprogrammidesse:

 • tervis ja tervisetehnoloogiad
 • kultuur, loovus ja kaasav ühiskond
 • toit, biomajandus
 • digi- ja tööstustehnoloogiad
 • transport ja energia; turvalisus

Infopäeva kava

REGISTREERUMINE INFOPÄEVALE
Registreerumisel või üritusel osalemisel kogutud isikuandmeid kasutame ürituse sujuvaks korraldamiseks ja vajadusel info operatiivseks edastamiseks. Meiliaadressi kasutame registreerunud isikule meeldetuletuse saatmiseks ja hiljem edastame sellele üritusega seotud materjalid. Isikuandmete töötlemise infot vaata täpsemalt SIIT.

2. Koolitused rakenduskõrgkoolidele toimuvad:

 • 5.-6. aprillil 2023 9–16 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (reg. tähtaeg 29.03)
 • 10.-11. aprillil 2023 9–16 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (reg. tähtaeg 4.04)

Koolituse grupi suurus on kuni 20 inimest. Tallinna ja Tartu koolitused on identse sisuga ning teave on kohandatud rakenduskõrgkoolide vajadusele.

Tegevused koolitusel: ettekanded, harjutused, ülesanded. Palume kaasa võtta arvuti.

Käsitletavad teemad:

 • Ülevaade raamprogrammist, osalemise reeglid, projektitüübid, partnerite roll ja tüübid. Püüame sõnastada enda rolli rahvusvahelises koostööprojektis.
 • Tööprogramm: selle struktuur ja peidetud teave selles. Õpime konkursiteemasid lugema ja teeme vastavaid harjutusi.
 • Raamprogrammi põhiterminid (sissejuhatus, harjutus ja kommentaarid).
 • Rahastusreeglid: lubatud kulud, lubatud kulude harjutus, projekti eelarve koostamine.
 • Osalejaportaal ja selle võimalused, sh konkursside leidmine teemade järgi ja võtmesõnade abil.
 • Taotluse vormid ja taotlemise keskkond; PIC kood ja selle leidmine; nõuded taotluse kokkuvõttele (abstract) ning selle koostamise harjutus.
 • Partneriotsingu võimalused
 • Osalejaportaali muud (olulised) funktsioonid (abi- ja juhenddokumendid, käsiraamat (on-line manual), täiendav abi ja NCP-de kontaktid jms).

Koolituse kava

REGISTREERUMINE KOOLITUSELE
Registreerumisel või üritusel osalemisel kogutud isikuandmeid kasutame ürituse sujuvaks korraldamiseks ja vajadusel info operatiivseks edastamiseks. Meiliaadressi kasutame registreerunud isikule meeldetuletuse saatmiseks ja hiljem edastame sellele üritusega seotud materjalid. Isikuandmete töötlemise infot vaata täpsemalt SIIT.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Argo Soon
EL raamprogrammi konsultant
argo.soon@etag.ee