Horisont 2020 Roheleppe taotlusvooru keskkonna ja põllumajanduse valdkonna teemade tutvustamise veebiseminar

Eesti Teadusagentuur korraldab esmaspäeval, 2. novembril algusega kell 10 veebiseminari Horisont 2020 Roheleppe taotlusvooru keskkonna ja põllumajanduse valdkonna teemade tutvustamiseks.

Katrin Saar ja Priit Kilgas (Horisondi programmi konsultandid) annavad ülevaate Roheleppe keskkonna, kliima, põllu- ja ringmajanduse valdkonna teemadest ja taotlusvooru tingimustest (Area: 1, 3, 6, 7, 8, 9).

Üritus toimub ClickMeeting veebikeskkonnas ja osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine:

https://etag.clickmeeting.com/639184459/register

PÄEVAKAVA:

10:00

  • Roheleppe taotlusvooru tutvustus
  • Kliimaambitsiooni tõstmine:  valdkondadeülesed väljakutsed (Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges)
  • Elurikkuse ja ökosüsteemi teenuste taastamine (Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services)
  • Saasteta ja mürgivaba keskkond (Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

11:00

  • Tööstussektori kaasamine puhta ringmajanduse saavutamiseks (Call area 3: Industry for a clean and circular economy)
  • Talust taldrikule (Call area 6: Farm to Fork)
  • Teadmiste täiendamine Euroopa Roheleppe toetamiseks (Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal)

 

Kontaktid
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee

Priit Kilgas
priit.kilgas@etag.ee