Infopäeval tutvustati, kuidas teadus saab linnade arengule kaasa aidata

Euroopa Liidu kliimapoliitika on väga ambitsioonikas ja aastaks 2030 soovitakse vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 55% CO2 heitest. Linnadel on siin väga suur roll. Otsida tuleb nii uuenduslikke lahendusi kui ka senisest tõhusama koostöö võimalusi. 24. novembril ETAGi korraldatud infopäev „Linnad ja teadus“ keskendus linnade ja teaduse koostööle Euroopa Liidu programmide kontekstis.

Signe Ratso ja Tiit Jürimäe Euroopa Komisjoni teaduse- ja innovatsiooni peadirektoraadist tutvustasid Euroopa Liidu linnade missiooni. See on üks viiest ELi uue raamprogrammi „Euroopa horisont“ missioonist. Alates 25. novembrist on võimalik end huvilisena kirja panna linnadel, kes soovivad kandideerida linnade missiooni 100 kliimaneutraalse linna hulka.

Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik Katarina Viik andis ülevaate sellest, kuidas ELi linnade missioon seostub kohalike algatustega ning kuidas on ministeeriumitel plaanis linnade kliimaambitsioone toetada. Ühe algatusena võib esile tuua ekspertide võrgustiku loomist, kes linnu selles protsessis toetada saaksid.

Uue Euroopa Bauhausi kontakt Eestis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Raiko Puustusmaa. Tema ja Veronika Valk-Siska Kultuuriministeeriumist andsid ülevaate uue Bauhausiga seotud arengutest ning ruumiotsuste kaalumisel ja elukeskkonna arendamisel kasutatavast Davosi kvaliteedisüsteemist, mida ka Eestis rakendama asutakse.

Lisaks missioonidele on linnadel ka väga palju teisi võimalusi, kuidas uuel perioodil raamprogrammis osaleda. Võimalusi tuleks otsida erinevate tööprogrammide alt. Kolleegidega koostöös tehtud kokkuvõtet taotlusvoorudest tutvustas ETAGi vanemkonsultant Maria Habicht. Ka ELi partnerluse „Driving Urban Transition (DUT)“ raames on 2022. aastal tulemas linnadega seotud teadus- ja arendusprojektide konkursid. DUTi kontakt ETAGis on Priit Kilgas.

Erinevate programmide ja projektide sünergia on üks uue rahastusperioodi märksõnu. Seetõttu tutvustati infopäeval ka LIFE-programmi võimalusi. Linnade teemalistest taotlusvoorudest ja juba teostatud projektidest LIFE-programmis andis põhjaliku ülevaate Olav Ojala Keskonnaministeeriumist.

Ettekannete vahel sai vaadata videolõike Tallinna, Tartu, Võru ja Narva linnaruumi arendavatest projektidest, mis on rahastatud raamprogrammi kaudu.

Vaata ettekandeid, salvestust ja lisamaterjale ETAGi kodulehelt SIIN

Tartu linna projekti oPEN Lab video


Võru linna projekti CityxChange video


Tallinna projekti GoGreenRoutes video


Narva linna projekti TExTOUR video