Õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad tööd on selgunud

Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutasid 24. aprillil välja õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad. Žürii esimees, riigikogu liige Krista Aru ütles konkursi taset hinnates, et otsustamine oli väga keeruline: „80 parima hulka jõudnute tase oli väga kõrge ja ühtlane. Lisaks oli tegemist väga erinäoliste töödega, mille vahel tuli valikud teha.“ Selleaastaste tööde puhul võib välja tuua õpilaste suure huvi keskkonna, meditsiini, noortekultuuri ja kodukohaga seotud teemade osas.

Konkursil anti välja kokku 12 riiklikku preemiat põhikooli ja gümnaasiumiastmes. Samuti selgusid Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil ning USAs toimuval maailma suurimal õpilaste teadusprojektide konkursil Intel ISEF.

Eripreemiad andsid üle enam kui 20 organisatsiooni, nende seas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia, erinevad ülikoolid ja teadusharidust populariseerivad asutused.

Tänavu juba 14 korda toimunud õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on tõsta laste ja noorte huvi meid ümbritseva maailma vastu, toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet ja julgustada noori juba koolis ajal uurima teemasid, mis huvitavad neid ennast ja mille tulemused oleks olulised ka teistele. 14 aasta jooksul on konkursile esitatud kokku 1111 tööd koolidest üle kogu Eesti.

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused:

Gümnaasiumiastmes

I preemia (1100 eurot)
•             Kaspar Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Kormorani toitumisest Saaremaal“ eest;
•             Katariina Kisand (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Mitootilise proteiinkinaasiga Aurora A kovalentselt seonduvate fluorestsentssondide süntees ja biokeemiline iseloomustamine“ eest;

II preemia (800 eurot)
•             Rein Leetmaa (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Helenduvate Semliki Forest viiruse replikaasi valkude valmistamine, tootmine ja paiknemine rakus“ eest;
•             Georg Kuusik (Tallinna Inglise Kolledž) töö „Neutraalsete suhkrute määramine erinevatest metest kapillaarelektroforeesi meetodil“ eest;

III preemia (600 eurot)
•             Karl Kiur Saar (Tallinna Reaalkool) töö „Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus“ eest;
•             Reete Rool (Gustav Adolfi Gümnaasium) töö „Omadussõnad trükireklaamides“ eest;


Põhikooliastmes

I preemia (850 eurot)
•             Paul Johannes Kalda, Anette Kuuseorg (Tallinna 21. Kool) töö „Eesti noorluule“ eest;
•             Martin Vesberg (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Kaelus-turteltuvi, Streptopelia decaocto Kuressaares“ eest

II preemia (550 eurot)
•             Oliver Paberits (Gustav Adolfi Gümnaasium) töö „iBGStar glükomeetri iseloomustamine glükoosi kontsentratsiooni määramiseks veres ja testlahustes“ eest
•             Lisanna-Lee Leimann (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Trühvlid kui Eestis vähetuntud seeneriigi asukad. Trühvlite otsimisest ja leidmisest Saare maakonnas“ eest;

III preemia (350 eurot)
•             Kelly Rumm, Harland Ruuk (Lasila Põhikool) töö „Mõisad Rakvere vallas“ eest,
•             Julija Kidjajeva, Nastja Larikova (Narva Pähklimäe Gümnaasium) töö „Õuduste mood“ eest.


Eesti esindaja USAs ülemaailmsel noorte teadlaste konkursil Intel ISEF (mai 2016)

•             Rein Leetmaa (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Helenduvate Semliki Forest viiruse replikaasi valkude valmistamine, tootmine ja paiknemine rakus“;


Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Milanos (september 2015):

•             Katariina Kisand (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Mitootilise proteiinkinaasiga Aurora A kovalentselt seonduvate fluorestsentssondide süntees ja biokeemiline iseloomustamine“;
•             Georg Kuusik (Tallinna Inglise Kolledž) tööga „Neutraalsete suhkrute määramine erinevatest metest kapillaarelektroforeesi meetodil“;
•             Karl Kiur Saar (Tallinna Reaalkool) tööga „Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus“;
•             Ago Ambur (Rapla Ühisgümnaasium) tööga “Mängudes kasutatavate anti-cheat meetodite efektiivsus“

Õpilaste teadustööde eduka juhendamise eest premeeriti I preemia pälvinud tööde juhendajaid (a’ 725 eurot):
•             Darja Lavõgina (Tartu Ülikool) Katariina Kisandi juhendamise eest;
•             Brita Melts (Tartu Ülikool) Anette Kuuseoru ja Paul Johannes Kalda juhendamise eest;
•             Mart Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium) Kaspar Mölderi ja Martin Vesbergi juhendamise eest;
•             Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) Kaspar Mölderi ja Martin Vesbergi juhendamise eest;

 

Asutuste ja organisatsioonide eripreemiad

Eesti Ajaloomuuseumi eripreemia:
Kersti Liiva (Tamsalu Gümnaasium 12. klass) “Kullenga küla ja külaelanike saatus II maailmasõja ajal”

Eesti Energia eriauhinnad:
•          
Elizaveta Cheremisina (Sillamäe Gümnaasium 12. klass) “Vene laste kohanemine eesti lasteaias”
•          Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium 8. klass) Saaremaa kodudes kasutatavad elektrilambid

Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhind:
Sisi Carmen Haamer, Pääsu Silme Vilbaste (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) “Hollywoodlike ja eesti rahvausundis tuntud libahundikujutelmade võrdlus ning elujõulisus Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste seas”. Auhinna pälvis ka tööd juhendanud HTG õpetaja Toomas Jürgenstein.

Eesti Looduse eriauhinnad:
•          Kaspar Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Kormorani toitumisest Saaremaal”
•          Piret Pütsep (Tartu Jaan Poska Gümnaasium 12. klass) “Talvikese, Emberiza citrinella, populatsioonisisesed ja populatsioonivälised linnulaulu erinevused”
•          Lisanna-Lee Leiman (Saaremaa Ühisgümnaasium 7. klass) “Trühvlid kui Eestis vähetuntud seeneriigi asukad. Trühvlite otsimisest ja leidmisest Saare maakonnas”

Eesti Loodusmuuseumi eriauhinnad:
•          Martin Vesberg (Saaremaa Ühisgümnaasium 5. klass) “Kaelus-turteltuvi, Streptopelia decaocto Kuressaares”
•          Elo Johanna Kuklane (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Lihhenoindikatsioonilised muutused Tallinna õhu saastatuse hindamisel võrreldes 2006. aastaga”

Eesti maaülikooli eriauhind:
Lea Lopp (Ülenurme Gümnaasium 11. klass) “Tütartaimede fotosünteesi mõju orasheina kasvule ja seemnetoodangule”. Preemia pälvis ka tööd juhendanud õpetaja Evelyn Kostabi.

Eesti Ornitoloogiaühingu eriauhind:
Kaspar Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Kormorani toitumisest Saaremaal”

Eesti Teaduste Akadeemia eriauhinnad:
•          Lisanna-Lee Leiman (Saaremaa Ühisgümnaasium 7. klass) “Trühvlid kui Eestis vähetuntud seeneriigi asukad. Trühvlite otsimisest ja leidmisest Saare maakonnas”
•          Ele Loonde (Gustav Adolfi Gümnaasium 11. klass) “Telesaate “Klassikatähed 2014″ osalejate representatsioon veebimeedias Delfi, Menu ja Õhtulehe näitel”
•          Kertu Tuuling (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Elu polüskleroosiga”

Energia Avastuskeskuse eriauhind:
Maria Kuhi (Mustamäe Gümnasium 11. klass) “Varju mõju õhukesekilelistele päikesepaneelidele”

Keskkonnaameti eriauhinnad:
•          Kristiina Joon (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Pinnavee orgaanilise aine hüdrofoobsete ja hüdrofiilsete omaduste uurimine kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Pirita jõe näitel”
•          Elo Johanna Kuklane (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Lihhenoindikatsioonilised muutused Tallinna õhu saastatuse hindamisel võrreldes 2006. aastaga”
•          Markus Talvik (Tallinna Merekalda Kool 8. klass) “Lindude pesitsustingimuste loomine koduaias”

Keskkonnaministeeriumi eriauhinnad:
•          Agnes Äkke (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Väetamise mõju N2O emissioonile Porijõe valgla lammiservadel”
•          Kaspar Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Kormorani toitumisest Saaremaal”

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eriauhind:
Hendrik Tammekivi (University College Birmingham) “Avalike traadita internetipunktide turvalisus kolme asutuse näitel Pärnus”

Saare maavalitsuse ja Saaremaa omavalitsuste liidu eriauhind (antakse üle 28.05):
Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium 8. klass) “Saaremaa kodudes kasutatavad elektrilambid”

Tallinna loomaaia eriauhind:
Markus Talvik (Tallinna Merekalda Kool 8. klass) “Lindude pesitsustingimuste loomine koduaias”

Tallinna tehnikaülikooli eriauhind:
Maria Kuhi (Mustamäe Gümnasium 11. klass) “Varju mõju õhukesekilelistele päikesepaneelidele”

Tallinna ülikooli eriauhinnad:
•          
Sisi Carmen Haamer, Pääsu Silme Vilbaste (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) “Hollywoodlike ja eesti rahvausundis tuntud libahundikujutelmade võrdlus ning elujõulisus Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste seas”
•          Kaspar Kalpus (Ülenurme Gümnaasium 11. klass) “Ülenurme Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate karjäärivalikud 2014. aastal ja valikuid mõjutanud tegurid”
•          Mirjam-Kim Rääbis (Tallinna Inglise Kolledž 12. klass) Titaan(IV)oksiidi sisalduse leidmine R.O.C.S., Blend-a-med, Parodontax, Sensodyne, Colgate ja Elgydium hambapastades kasutades röntgenfluorestsents analüüsi ja hinnang nende võimalikele tervist kahjustavatele mõjudele
•          Karl Kiur Saar (Tallinna Reaalkool 12. klass) “Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus”
•          Markus Talvik (Tallinna Merekalda Kool 8. klass) “Lindude pesitsustingimuste loomine koduaias”
•          Liisa Tammsaar (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 12. klass) “Klassikalise muusika mõju loogikaülesannete lahendamisele”

Tartu Observatooriumi eripreemia:
Kadri-Ann Valdur (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Kaadmiumsulfiidi õhukeste kilede sadestamine ja nende omaduste uurimine”

Tartu ülikooli eripreemia:
Ants Hendrik Liivak (Tartu Jaan Poska Gümnaasium 12. klass) “Käku sepikoja arheoloogiliste leidude konserveerimine”

Teaduskeskus AHHAA eripreemiad:
•          Raido Kiss (Kääpa Põhikool 8. klass) “Õhu ammoniaagisisalduse määramine Kääpa Põhikooli ümbruses ja võrdlus teiste koolidega”
•          Lisanna-Lee Leiman (Saaremaa Ühisgümnaasium 7. klass) “Trühvlid kui Eestis vähetuntud seeneriigi asukad. Trühvlite otsimisest ja leidmisest Saare maakonnas”
•          Gamithra Marga (Tallinna Prantsuse Lütseum 9. klass) “Mikroobid meie ümber”
•          Heneli Ristisaar (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) “Juveniilne idiopaatiline artriit ja selle ravi”
•          Mare Vahtre (Tõrva Gümnaasium 12. klass) “IVF, ICSI, SCNT meetodite efektiivsuse võrdlus blastotsüstide saagikuse põhjal”
•          Greetel Joanna Võrk (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Liigeste hüpermobiilsus Eesti professionaalsete balletitantsijate seas”

Tervise Arengu Instituudi eripreemia:
Roosmarii Sarapuu ja Liisa Õunpuu (Saaremaa Ühisgümnaasium 7. klass) “Koolikoti raskusest ja selle võimalikust mõjust kasvava organismi lülisambale. Koolikoti raskusest Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1.-9. klassi 1.-9. klassi õpilastel”

Auhindamise raames andis Eesti Tervishoimuuseum üle Tervishoimuuseumi teadustööde konkursi I koha preemiad:
•          Georg Kuusik (Tallinna Inglise Kolledž 12. klass) “Neutraalsete suhkrute määramine erinevatest metest kapillaarelektroforeesi meetodil”
•          Alina Kurjan (Tallinna Humanitaargümnaasium 12. klassi)  „Südame- ja veresoonkonnahaiguste riskihindamine gümnaasiumi klasside õpilaste seas (x gümnaasiumi näitel)“
•          Oliver Paberits (Gustav Adolfi Gümnaasium 9. klass) “iBGStar glükomeetri iseloomustamine glükoosi kontsentratsiooni määramiseks veres ja testlahustes”

24. aprillil toimunud auhindamist saab järelvaadata ERR Novaatori portaalis
T
eadusfestivali ja konkursi auhindamise fotosid saab vaadata siit.

Lisainfo:

Terje Tuisk, Teaduse populariseerimise osakonna juhataja, tel 51 10356, terje.tuisk@etag.ee
Kaili Kaseorg-Cremona, konkursside koordinaator, telefonil 731 7354/5805 0869,  kaili.kaseorg@etag.ee

 

teadustoode_konkursi_voitjad_2015

Fotol 2015. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad ja eripreemiate saajad koos HTM kantsleri Janar Holmi ja ETAG juhatuse esimehe Andres Koppeliga. Foto: Terje Lepp