Taotlusvooru dokumendid ja toetuse saajad

2023. a taotlusvoor

Taotlusvooru dokumendid 2023:
Taotlemise juhend 2023

Järeldoktor Projekti pealkiri Vastuvõttev asutus
Sadaf Alibhai Jethva Maakeras suurel hulgal sisalduvate nanokomposiitide rakendamine värvainete lagundamiseks ja rohelise elektri tootmiseks vesikeskkonnas Eesti Maaülikool
Ioannis Gialamas Osakestefüüsika ja kosmoloogia väljakutsete lahendamine Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Mart Kals Vaskulaarhaiguste ja II tüüpi diabeedi esmase ennetuse parandamine metaboolse sündroomiga inimestel Activate Health OÜ
Priyanka Panchal Ravimtaime ekstrakti abil sünteesitud g-C3N4 fotokatalüsaator keskkonnasõbralikeks rakendusteks Eesti Maaülikool
Vitali Grozovski Elektroodmaterjalid vee magestamiseks Tartu Ülikool
Jeffrey James Malherbe–Carbillet Reostus ja merelindude elukäik: põlvkonnasisesed ja põlvkondade vahelised kohastumismehhanismid Tartu Ülikool
Florencia Cabrera Cabrera AstroReg: astrotsüütide regulatiivsete elementide kartograafia Tallinna Tehnikaülikool
Elizaveta Dubrovinskaya Rõhuanduril põhinev mereseire Tallinna Tehnikaülikool
Olha Petrovych Eesti ja ukraina rahvalaulude võrdlev korpuspõhine arvutuslik analüüs KirMus

 

2022. a taotlusvoor

Taotlusvooru dokumendid 2022:
Järeldoktor Projekti pealkiri Vastuvõttev asutus 
Alka Pareek NiOx õhukeste kilede kui elektroodmaterjalide väljatöötamine poolläbipaistvate päikesepatareide jaoks Tallinna Tehnikaülikool
Damianos Iosifidis Meetrilise-afiinse gravitatsiooni füüsika Tartu Ülikool
Edgars Eihmanis Euroopa poolaastast Taaste- ja Vastupidavusrahastuni: ühiskondlik osalus ja riigipõhiste soovituste mõjud Tartu Ülikool
Edijs Vāvers Sigma-1 šaperonvalgu ja metabotroopsete GABA retseptorite interaktsioonid rakus Tartu Ülikool
Eret Talviste Naised, rahvus ja afekt: Leida Kibuvitsa loomingu olulisus rahvusvaheliste modernismiuuringute kontekstis Tartu Ülikool
Ioannis Gialamas Kosmoloogia ja osakestefüüsika testimine gravitatsioonilainete abil Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Kristo Nurmis Nõukogude Liit, Kolmas Reich ja Baltikum: võrdlev ja rahvusülene ajalugu Tallinna Ülikool
Liisi Veski Demokraatia kool: ühistegevus, kodanikuühiskond ja riigisisene föderalism Eesti mõtteloos, 1900–1940 Tartu Ülikool
Mari Valdur Sooline afektiivsus: Kategooriad, kapitalism ja etnograafia Mongoolias Tallinna Ülikool
Nayana Gaur Interneuronite sünnijärgsete arenguhäirete uurimine Wolframi sündroomi rotis. Kas uus varajane sümptom ja terapeutiline sihtmärk? Tartu Ülikool
Olga Jasnovidova Enhanser-RNAde roll neuraalse aktiivsuse poolt reguleeritud geeniekspressioonis Tallinna Tehnikaülikool
Sreenath Sukumaran PV põhiste kaugkütte – ja jahutussüsteemide analüüs ja jätkusuutlikuse hindamine Tallinna Tehnikaülikool
Zubair Ahmed Mitte-väärismetallkatalüsaatorite nanostruktuurid ja komposiidid efektiivseks hapniku elektrokatalüüsiks järgmise põlvkonna elektrokeemilistes tehnoloogiates Tartu Ülikool
Tauno Tiirats Elektromagnetilise võimsuse mõju uurimine vaakumläbilöökide tekkes Tartu Ülikool
Viktor Shevchenko Kodumajapidamiste juhtmevaba alalisvooluvõrgu põhimõtteline lahendus Tallinna Tehnikaülikool
Yoël Perreau Daugaveti- ja Delta-punktid kui Banachi ruumide teooria suurte ja väikeste viilude fenomenide vahelülid Tartu Ülikool

2021. a taotlusvoor

Taotlusvooru dokumendid 2021:
Taotlemise juhend 2021
Hindamise juhend 2021

Järeldoktor Projekti pealkiri Vastuvõttev asutus 
Abhijit Biswas Nukleiinhappeid rakkudesse transportivate metall-peptiid nanopartiklite disainimine ja rakendamine Tartu Ülikool
Alejandro Jimenez Cano Meetrilis-afiinne gravitatsiooniteooria: kehtivus, kosmoloogilised järeldused ja sümmeetria rikkumine Tartu Ülikool
Amruta Pathare Endomeetriumi raku atlas korduva implantatsiooni ebaõnnestumise korral Tartu Ülikool
Andres Kurismaa Integratiivsed lähenemised kognitiivbioloogias: funktsionaalsete süsteemide teooria ja eksperimentaalsete mudelite uued tõlgendused Tallinna Ülikool
Aviv Glezer Moshe Ebatavaliste ülijuhtide Kerri efekti spektroskoopia THz piirkonnas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Enrico Tordoni SPECTRA: globaalne ülevaade liikide väljasuremisohust erinevates taksonoomilistes rühmades Tartu Ülikool
Florencia Cabrera BDNF geeni ekspressiooni regulatsioon mitteneuronaalsetes rakkudes Tallinna Tehnikaülikool
Geeta Arya Nano-toitumisalane lähenemisviis põhjalikuks uurimiseks olemasoleva antimikroobse resistentsuse, biofilmide ja seeninfektsioonide probleemi vastu Eesti Maaülikool
Imtiyaz Beleem Invasiivse krabi Rhithropanopeus harrisii ökofüsioloogia, levik ja keskkonnamõju uuringud võimaldamaks efektiivsemat Läänemere strateegilist majandamist Tartu Ülikool
Jeffrey Carbillet Malherbe Reostuse mõju merelindude elukäigule: muutused elutempos, põlvkondadeülesed mõjud ja vähk Tartu Ülikool
Johannes Vind Metallirikkad Kambriumi-Ordoviitsiumi mustad kildad Balti paleobasseinis: metallide rikastumise tingimused ja keskonnatingimuste ruumilis-ajaline areng Tartu Ülikool
Karl Saidla Edukaks rattaringluseks vajalik kommunaalpoliitika: kas linna suurus on tähtis? Tartu (Eesti) või Helsingi (Soome) Tartu Ülikool
Marie-Laure Cazin Freudi viimane hüpnoos – emotsioonipõhiste aktsioonide kinnitamine kinematograafilises VR-is Tallinna Ülikool
Martin Ruzicka Käeshoitav narkomeeter GHB kvantitatiivseks analüüsiks Tallinna Tehnikaülikool
Mohit Somani Jäätmete taaskasutamine metaanilagunduskattekihina prügilates: jätkusuutlik lähenemisviis kliimamuutuste leevendamisele Eesti Maaülikool
Omar Mohamed Abdelrahim Abdelghafour Üheastmelised osavõimsusega pinget tõstvad ja langetavad muundurid Tallinna Tehnikaülikool
Pauline Delahaye Elu koos liminaalsete liikidega: uurides ja kaardistades inimeste ja loomade vahelisi suhteid linnades vareslaste näitel Tartu Ülikool
Polina Vlasenko Munarakkude annetamise ja surrogaatlusturgude etnograafia Ukrainas ja Gruusias Tallinna Ülikool
Selma Zukić Emakakaela vähi bioaktiivne keemiline ruum: keemiliste struktuurivõrgustike analüüs, arvutusmudelid mitmekülgsetele keemiliste ühendite andmeseeriatele ja uute bioaktiivsete struktuuride avastamine Tartu Ülikool
Stephan Alexander Spahn Kõrgemat järku tuletusreeglid ja rekursiooniskeemid tsükliliste tõestuste jaoks Tallinna Tehnikaülikool