RITA+ alategevus 3

Alategevus 3: ministeeriumite ja Riigikantselei teadus- ja arendustegevuse-alase nõustamise eest vastutavate töötajate ja erialaliitude arendusnõunike teadus- ja arendustegevuse pädevuse kasvatamine ja koostöö toetamine ning ministeeriumite ametnike teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni-alase pädevuse kasvatamine.

Tegevuse raames viiakse läbi koolitusi, seminare, õppereise ja muid koostöötegevusi ministeeriumide ja Riigikantselei teadusnõunikele või teadus- ja arendustegevuse alase nõustamise eest vastutavate töötajatele ja erialaliitude arendusnõunikele, soodustatakse teadusnõunike ja arendusnõunike riigisisest ja rahvusvahelist koostööd ja võrgustamist.

Tegevuse tulemusena kasvab ministeeriumite ja Riigikantselei teadus- ja arendustegevuse nõustamise eest vastutavate töötajate ning erialaliitude arendusnõunike pädevus teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonnas.

Ministeeriumite ja Riigikantselei teadusnõunikud ja nende kontaktid:

Haridus- ja Teadusministeerium Laura Kirss
Kaitseministeerium Kairi Talves
Kliimaministeerium Raili Allmäe
Andro Truuverk
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Liis Sipelgas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Külliki Tafel-Viia*

Mikk Vahtrus*

Rahandusministeerium Reelika Vahopski
Siseministeerium Kristiina Kütt
Krystiine Liiv
Välisministeerium Imar Koutchoukali
Sotsiaalministeerium Marion Pajumets
Mari Teesalu
Kultuuriministeerium Viivian Jõemets

*Külliki Tafel-Viia on teadmusjuhtimise valdkonna juht, Mikk Vahtrus on arendus- ja innovatsiooninõunik

 

Erialaliitude arendusnõunikud ja nende kontaktid:

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Pille Meier
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit Anti Natka
Eesti Elektroonikatööstuse Liit Aivar Usk
Eesti Puitmajaliit Elar Vilt
Eesti Meretööstuse Liit Anni Hartikainen
Eesti Toiduainetööstuse Liit Üllar Huik
Eesti Tööandjate Keskliit Raul Aron
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit Katre Savi
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Allan Tamme
Eesti Keemiatööstuse Liit Kärt Kasak
MTÜ Digitaalehitus Kuno Peek *
Helen Lilleorg *
MTÜ EdTech Estonia Sabina Sägi 

* MTÜ Digitaalehituses arendusnõuniku ametikohal Kuno Peek 0,2 ja Helen Lilleorg 0,8 koormusega