ResTA programm toetab teadustööd Eesti loodusvarade tarkade ja säästlike kasutusvõimaluste arendamiseks

Eesti majandus vajab üleilmsete muutuste taustal konkurentsivõime parandamiseks olemasolevate ressursside targemat kasutust. Eesti Teadusagentuur käivitas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga programmi, mis toetab ettevõtluse vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maavarade väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse paranemist, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel.

Puidu, toidu ja maavarade väärindamisega seotud majandusharudel on eri analüüside põhjal Eestis head väljavaated, arendamaks kõrgema lisandväärtusega tootmist. Paraku on neid suundi süsteemselt toetav teadustegevus Eestis nõrgalt arendatud. „Programm „Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine“ ehk ResTA ongi loodud selleks, et teadusasutused suudaksid ettevõtetele neis valdkondades vajalikku rakenduslikku teadustööd pakkuda ning tekiksid eeldused senisest kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste sünniks,“ selgitas ResTA programmi juht Indrek Tulp Eesti Teadusagentuurist. „Teadust rahastava organisatsioonina on rõõm, et teadussüsteemi lisandub uusi instrumente, mis aitavad tihendada sidemeid ettevõtlusega ning seeläbi suurendada teaduse ühiskondlikku mõju,“ tõdes Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Programmi maavaradega seotud tegevuste eesmärk on toetada kriitilisi elemente sisaldavate maapõueressursside otsinguid, uuringuid ja kasutuselevõtu tehnoloogiate arendamist. Puidu valdkonnas on siht toetada praktilisi teadusuuringuid, mis on suunatud eelkõige Eestis vähekasutatud puuliikide ja madala kvaliteediga puidusortimentide ning puidutööstuse tootmisjääkide keemilise väärindamise uurimisele. Toidu valdkonnas on plaan saada uusi teadmisi toiduohutuse ja -kvaliteedi tagamiseks, toidutoorme ning kõrvalsaaduste osadeks lahutamise ja väärindamise vallas.

Kõrgeim lisandväärtus säästlikult ja keskkonnahoidlikult

Kitsamad rakenduslikud uurimisteemad, milles teadusrühmade tegevust toetada, aitasid ühises koostöös välja valida nii ministeeriumid, riigiasutused, ettevõtluse esindajad kui ülikoolid. Seejuures on ühised eesmärgid tooraine maksimaalse väärindamise võimaluste otsimine, kõrgeima majandusliku lisandväärtuse andmine ja toorainet säästvate ning keskkonda kõige vähem koormavate tehnoloogiate väljatöötamine ja kasutuselevõtt. Sel moel tekib uusi ärilisi võimalusi nii uutele kui olemasolevatele ettevõtetele.

Programmi  elluviimisesse on kaasatud kõik teadusasutused, mis antud valdkondades Eestis teadustööd teevad. „ResTA programmi raames toimuvate uuringute lõpptähtaeg on august 2023, kuid sarnase ressursside väärindamise programmiga on plaanis jätkata ka pärast ResTA programmi lõppu,“ selgitas Tulp.

Programmi kogueelarve on veidi üle 10,8 miljoni euro, mis tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi eelarvest. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toetab täiendavalt maavarade fookuse tegevusi uurimiskeskuse rajamisega kokku ligikaudu 1,2 miljoni euroga.

ResTA programmi koduleht

 

Lisainfo:

Indrek Tulp, Eesti Teadusagentuuri ResTA programmi juht, indrek.tulp@etag.ee 731 7384, 56 257 257