Teadusagentuur avaldas 2021. aasta uurimistoetuste taotlusvooru tingimused

Eesti Teadusagentuuri kodulehel on avaldatud 2021. aasta järeldoktori-, stardi- ja rühmagrandi taotlusvooru tingimused ja korrad.

Sarnaselt eelmisele aastale algab taotlusvoor 1. märtsil ja lõpeb 31. märtsil kell 17.

2021. aasta taotlusvooru hinnanguline maht on 6,2 miljonit eurot, mis on võrreldes varasemate aastatega märkimisväärselt väiksem (2020. aastal oli taotlusvooru maht 16 miljonit eurot ja 2019. aastal 18,8 miljonit). Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson selgitas, et agentuur püüab järk-järgult vähendada taotlusvoorude mahtude väga suuri kõikumisi, mis on tingitud teadusrahastuse varasemast ebastabiilsusest. Näiteks anti kahes viimases taotlusvoorus osa grante vaid üheks aastaks.

Sel aastal seatakse täiendavaid piiranguid suurte grantide taotlemisele. „Kui me neid meetmeid ei oleks rakendanud  ning kui teadusrahastuse üldise suurenemisega ei oleks kaasnenud grantide eelarve tõus, olnuks selle aasta taotlusvoor veelgi väiksema mahuga. Loodame lähiaastatel siiski saavutada teadusagentuuri uurimistoetuste stabiilsuse,“ rääkis Jaanson.

Hindamiskomisjoni esimees Tiit Tammaru selgitas, et pärast esitamist läbib taotlus tehnilise kontrolli, kus hinnatakse grandi mahu põhjendatust. „Vajadusel saab taotleja mahtu muuta ning teadusagentuur võib põhjendamatu mahuga taotluse tagasi lükata, kui taotleja puudusi ei kõrvalda,“ lisas ta. „Samuti hindavad suurte grantide põhjendatust eraldi eksperdikomisjonid. Seepärast panen kõigile taotlejatele südamele, et nad mõtleksid oma taotluse eelarve realistlikult ja kriitiliselt läbi,“ rääkis Tammaru.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad seekord veebis:

2021. aasta taotlusvooru dokumendid eesti keeles on kättesaadavad ETAGi veebilehel.

The call for postdoctoral, start-up, and team grant will be open from 1 March to 17:00 (Estonian time) on 31 March. The documents of the call 2021 in English are available here. The information webinar (in English) on call for grant applications takes place on 17 February from 14-16 (Estonian time) here.

Lisainfo:
Siret Rutiku
Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja
tel: 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee