Teaduskommunikatsiooni konverents 2018: “Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel?”

2018. aasta teaduskommunikatsioonikonverents „Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel“ toimus 21. novembril Tartus.

  • Kas teadus peab olema sotsiaalmeedias nähtav?
  • Kas Eesti teadus on täna sotsiaalmeedias nähtav? Kas üldse peaks? Võibolla piisab üleilmse teaduse kajastustest?
  • Mida on sotsiaalmeedial teadusele ja teadusel sotsiaalmeediale pakkuda?
  • Kas sotsiaalmeedia on teadlase ja teaduskommunikaatorite vaenlane või sõber?
  • Kuidas maandada uue meedia kasutamise riske teadusteemade vahendamisel ja kas see on üldse võimalik?
  • Kuidas teadust sotsiaalmeedias tutvustada ja kuidas seda kindlasti teha ei tasu?
  • Kas ja kuidas anda vastulöök sotsiaalmeedias levivale pseudoteadusele?

Otsisime koos vastuseid neile ja teistele seonduvatele küsimustele, vahetasime häid praktikaid kvaliteetse sisu loomiseks ja saime praktilisi näpunäiteid.  Konverentsi ja arutelusid juhtisid ERR teadusportaali Novaator vastutav toimetaja Marju Himma-Kadakas ning füüsik, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur  Andi Hektor.

Konverentsil anti üle 2018. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad, Teadushuvihariduse Liidu tunnustusauhinnad ning Eesti Teadusajakirjanike Seltsi teadusajakirjanduse sõbra auhind „Ökul“.

Ettekanded

Konverentsi avasõnad. Karin Jaanson (Eesti Teadusagentuur). Ettekande videoettekande slaidid

I sessioon  – Teadusmeediast laiemalt

Teadus sotsiaalmeedias – lootused, hirmud ja tegelikkus. Arko Olesk (Tallinna Ülikool). Ettekande videoettekande slaidid

Teadlased ja teadus sotsiaalmeedias: milleks ja millise hinnaga? Maria Murumaa-Mengel (Tartu Ülikool). Ettekande videoettekande slaidid

Arutelu: kas teadust peaks sotsiaalmeedias kajastama ja kes seda tegema peaks? Video

II sessioon: Rahvusvahelised kogemused

Social media strategies: how to increase reader loyalty and find new readers. Experiences from science journalism and science blogging in Norway (ettekanne inglise keeles). Nina Kristiansen (forskning.no). Ettekande videoettekande slaidid

Minu sõbrad on teadlased – teadusest sotsiaalmeedias kommunikatsiooniteadlase pilgu läbi. Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Malmö Ülikool) Ettekande videoettekande slaidid

III sessioon: Eesti praktikad

Tartu Ülikooli teadlaste Instagram: toimetamata teadus. Inga Külmoja (TÜ). Ettekande videoettekande slaidid

Sissepoole blogimisest teaduses. Lauri Laanisto (EMÜ). Ettekadne videoettekande slaidid

Arutelu: Millised on takistused teaduse sotsiaalmeedias kajastamisel ja kuidas seda lahendada? Millist tuge teadlased vajavad? Video

 

Teaduse populariseerimise uuringu tutvustus Merit Tatar ja Kats Kivistik (Balti Uuringute Instituut ja HeiVäl). Ettekande video, ettekande slaidid

 

Pildigalerii ja videod

Konverentsi fotogalerii

Teadusajakirjanduse sõbra auhinna “Ökul” üleandmise fotogalerii

Teadushuvihariduse liidu tunnustusahindade üleandmise fotogalerii

Eesti Teaduse populariseerimise auhindade üleandmise fotogalerii

Auhindamise video

 

 

Lisainfo konverentsi kohta: Helen Biin, helen.biin@etag.ee

Lisainfo auhindamise kohta: Katrin Saart, katrin.saart@etag.ee

 

Konverentsi fotode autor: Sven Tupits, Stuudio Fotogeen

Konverentsi videote teostaja: Video5

 

Konverentsi rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ programmi vahenditest.