Teadusmeedia konverents 2008

Teadusmeedia konverents “Teadus – tumm või tummine?”

29. aprill, 2008
Nordic Hotell Forum (Viru väljak 3, Tallinn)

Konverentsi peamiseks eesmärgiks oli käivitada dialoog meedia ja teaduse esindajate vahel ning arutleda näiteks järgnevatel teemadel:
  • Kelle asi üldse on Eesti teadlaste tegemiste vahendamine avalikkusele;
  • Kuivõrd suudavad (on kohustatud, tahavad, on motiveeritud) teadlased, teadusasutused, teaduse rahastajad teadlaste tööd ja selle tulemusi puudutavat infot edastada ja avalikkusele vahendada;
  • Toimetuste poliitika, meedia vaatenurk: Kuivõrd suudab (on kohustatud, tahab) meedia teadusteemasid kajastada? Kas meedia jaoks on teadusteemad vajalikud, kas on olemas inimkapital teaduse sisukaks kajastuseks;
  • Kas ja kui palju on rahval vaja teadusest teada?
  • Kes ja kuidas peaks teaduse populariseerimist rahastama? Mida oleks Eestis mõistlik ja võimalik teha, et teadusmeedia muutuks arvestatavaks jõuks?
  • Globaalsed trendid: pseudoteaduslike uudiste prevaleerimine, sisuka kajastamise asendumine triki- või showteadusega jms.
Konverentsile olid oodatud teadlased, ajakirjanikud, teaduse populariseerijad, teaduse ja meedia vahendajad, üliõpilased, õpetajad ja kõik teised huvilised
Konverentsi avas Euroopa Liidu teaduse peadirektoraadi peadirektor José Manuel Silva Rodriguez.
Konverentsi ja paneeldiskussiooni juhtis Tiina Kangro.
Konverentsi raames anti kätte 2008. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.