Koostöökonverents 2015 “Mida üks ei või, seda üheksa võivad”

TeaMe+_lipud_cube_color

Teadus- ja tehnoloogiapakti logo

19. novembril 2015 toimus koostöökonverents
“Mida üks ei või, seda üheksa võivad”.

 

Konverentsi materjalid

Teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) töökohad ja haridus: Eesti reaalsus ja vajadused
Mait Raava, Pro Konsultatsioonid, konsultant
Esitlus

Teadus- ja tehnoloogiapakt – koostööalgatus teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna edendamiseks
Terje Tuisk, Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juht
Esitlus

Kuidas tagada, et Eesti inimeste teadmiste ja oskuste kujundamine vastaks tööandjate ja ühiskonna vajadustele – tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA
Yngve Rosenblad, SA Kutsekoda peaanalüütik
Esitlus

TehnoHack – tehnoloogiahuviliste inimeste ideede arendamine koostöös tippspetsialistidega.
Heigo Mõlder, MTÜ Skeemipesa
Esitlus  TehnoHack 2015 video

Kunsti seostamine loodusainete õpetamise ja populariseerimisega: Niguliste muuseumi uurimis- ja konserveerimisprojekt “Rode altar lähivaates”.
Hilkka Hiiop, Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisspetsialist, Eesti Kunstiakadeemia dotsent
Video Rode altar ja üldhariduskooli ainetunnid; Video Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojektist

Tartu Tamme gümnaasiumi koostöö kooliväliste partneritega ja karjäärinõustamise roll noorte tulevikuvalikutes.
Urmas Tokko, õppesuundade juht ja bioloogia õpetaja; Merit Luik, karjäärikoordinaator, inimeseõpetuse ja psühholoogia õpetaja
Vaata videoettekannet. Esitlus

Teadusportaali, teadlaste ja teaduse populariseerijate koostöö tulemuste esitamisel.
Marju Himma-Kadakas, Eesti Rahvusringhääling, portaali ERR Novaator vastutav toimetaja
Esitlus

Konverentsi III sessioonis toimusid lauaarutelud Teadus- ja tehnoloogiapakti kolme tegevussuuna teemadel. Arutelude sissejuhatused tegid: Anu Reinart, Tartu Observatooriumi juhataja; Kertu Liis Krigul, Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi esimees ja Triin Truu, Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi Biotechi töögrupi juht ning Ede Schank Tamkivi, Eesti 2.0 tegevjuht.

Eesti Teadusajakirjanike Seltsi juhatuse esimees Priit Ennet andis konverentsil üle teadusajakirjanduse sõbra auhinna, mille pälvis Tartu Ülikooli professor Jaak Kikas.

Konverentsipäeva lõpetas Eesti teaduse populariseerimise riiklike auhindade üleandmine Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Janar Holmi ja auhinnakonkursi hindamiskomisjoni esimehe, Teaduste Akadeemia akadeemiku Enn Tõugu poolt. Konkursi kõrgeima tunnustuse, Tiiu Silla nimelise elutöö preemia pälvis Mare Ruusalepp Tartu Observatooriumist pikaajalise astronoomia populariseerimise eest.

 

Konverentsipäeva juhtisid Ede Schank Tamkivi (Eesti 2.0) ja Mait Raava (Pro Konsultatsioonid). Konverentsi fotogalerii on üleval facebookis.

Täname konverentsi kavandamises osalemise eest: Anneli Entson, Eesti Tööandjate Keskliidust, Ave Lauringson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist; Ülle Kikas Haridus- ja Teadusministeeriumist; Jaak Raie, Tallinna Teaduspargist Tehnopol; Monica Sakk, TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusest Mektory; Ede Schank Tamkivi ja Mait Raava.

Konverentsi toimumist finantseeriti “TeaMe+” tegevustest.

 

Lisainfo

Signe Ambre
Arendusjuht
Teaduse populariseerimise osakond
signe.ambre@etag.ee