Teadus- ja tehnoloogiapakt

ETTP_logo_EST_rgb

 

Eesti Teadusagentuur on Teadus- ja tehnoloogiapakti koordinaator. Teadus- ja tehnoloogiapakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis.

 

Teadus- ja tehnoloogiapakti  visioon:

Loodus-, täppisteadused, tehnoloogia ja inseneeria on ühiskonnas väärtustatud ja tagavad Eesti riigi tasakaalustatud ning jätkusuutliku arengu.

Teadus- ja tehnoloogiapakti missioon:

Erinevate sektorite inimesi, organisatsioone, ideid ja ressursse ühendav koostöövõrgustik, mis suurendab loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogi ja inseneeria valdkoda edendavate tegevuste koosmõju.

Teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärk on:

  • teadvustada laiemale avalikkusele teaduse, tehnoloogia ja inseneeria olulist rolli ühiskonna ja majanduse arengus;
  • luua tervikpilt erinevate osapoolte tegevustest teaduse, tehnoloogia ja inseneeria vastu huvi äratamisel, õppimise edendamisel, karjäärivõimaluste tutvustamisel ja töökohtade leidmise toetamisel;
  • kaasata erinevaid osapooli ja ressursse valdkonna arengute toetamiseks ning loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna oskuste edendamiseks;
  • saavutada pakti osapoolte tegevuste koordineeritus ja koosmõju valdkonna jätkusuutliku arengu tagamiseks, mis kindlustab riiklike strateegiate eesmärkide täitmise nii lühikeses kui pikas perspektiivis.

Teadus- ja tehnoloogiapakti raames on eesmärk partnerite tegevustega ja omavahelises koostöös edendada kolme põhisuunda:

  1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas.
  2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel.
  3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine.

Pakti tegevuste fokusseerimine:

Teadus- ja tehnoloogiapakti tegevused fokusseeritud inseneeria valdkonna ja selle karjäärivõimaluste populariseerimisele ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas. Eesmärk on suurendada arusaama inseneeria laiapõhjalisest olemusest, selle lõimitusest teiste valdkondadega ning avaratest karjäärivõimalustest ja tuleviku perspektiividest, mis inseneri hariduse omandamisel avanevad.

Paktiga liitumine:
Kutsume pakti võrgustikuga liituma avalikku ja kolmandat sektorit, sh ettevõtluse esindusorganisatsioone, eriala- ja kutseühendusi, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, akadeemilisi- ja haridusasutusi ning vabatahtlikke üksikisikuid. Võrgustikuga liitumiseks on vaja täita liitumisvorm siit.

Lisainfo:
etag@etag.ee