Mobilitas 2008-2015

 

Teadlasmobiilsuse programm “Mobilitas”

Teadlasmobiilsuse programmi “Mobilitas” alusel said järeldoktorid ja tippteadlased taotleda grante teadustööks Eestis ja ka välismaal. Programmi “Mobilitas” eesmärk on elavdada rahvusvahelist teadlaste ja teadmiste vahetust.

Programm “Mobilitas” kestab kaheksa aastat (2008-2015) kogumaksumusega 20,3 miljonit eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatakse kuni 85%, riigipoolne toetus on minimaalselt 10% ja omaosalus Eesti teadus- ja arendusasutustelt, keda kaasatakse programmi partnerina, moodustab vähemalt 5% programmi maksumusest.

 Programmi “Mobilitas” raames toetatakse:

 – tippteadlasi, kes tulevad välismaalt tööle Eesti teadus- ja arendusasutusse, et luua siin oma uurimisgrupp ühes TA&I strateegia eelisarendatavatest valdkondadest.
Tippteadlase grandi kestus on mitte vähem kui 3 aastat, grandi lõppkuupäev ei saa olla hilisem kui 31. juuli 2015.

 – järeldoktoreid, kes tulevad välisriikidest Eestisse, et asuda tööle siinses teadus- ja arendusasutuses. Võimalik oli taotleda granti ka välisriigi teadus- ja arendusasutusse tööleasumiseks, samuti Eesti-sisest granti. Eestist välisriiki suundujaid võib olla kuni 20% programmis väljastatavate järeldoktori grantide arvust. Eesti-siseseid grante määrati kuni 10% ulatuses kogu väljastatavate järeldoktori grantide arvust.
Järeldoktori grandi kestuseks on 2 või 3 aastat.

Programmi Mobilitas taotlusvoorud on lõppenud.

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord

Pressiteade: Mobilitas pakkus rändlusvõimalusi 145 teadlasele

Mobilitas Programme – Express yourself through
mobility

 

 

 

 

Mobilitas cover pic

Mobilitas Compass 2013

 

 

 

 

 

Mobilitas 2014 cover pic small Mobilitas Compass 2014

 

Mobilitas 2015 cover pic smallMobilitas Compass 2015

 

GALERII

Programmi Mobilitas lõpuseminar 7.04.2015

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????tiina loit