Tippteadlased

Tippteadlased

 

Programmi Mobilitas taotlusvoorud on lõppenud.

Teadlasmobiilsuse programm “Mobilitas”

Teadlasmobiilsuse programmi “Mobilitas” alusel said järeldoktorid ja tippteadlased taotleda grante teadustööks Eestis ja ka välismaal. Programmi eesmärk on elavdada rahvusvahelist teadlaste ja teadmiste vahetust.

Programm “Mobilitas” kestab kaheksa aastat (2008-2015) kogumaksumusega 20,3 miljonit eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatakse kuni 85%, riigipoolne toetus on minimaalselt 10% ja omaosalus Eesti teadus- ja arendusasutustelt, keda kaasatakse programmi partnerina, moodustab vähemalt 5% programmi maksumusest.

Programmi “Mobilitas” raames toetatakse  tippteadlasi, kes tulevad välismaalt tööle Eesti teadus- ja arendusasutusse, et luua siin oma uurimisgrupp ühes TA&I strateegia eelisarendatavatest valdkondadest.
Tippteadlase grandi kestus on mitte vähem kui 3 aastat, grandi lõppkuupäev ei saa olla hilisem kui 31. juuli 2015.

I taotlusvoor

Sooviavalduste esitamise tähtaeg oli 29. aprill 2009


II taotlusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg oli 29. september 2009.

III taotlusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg oli 2. märts 2010.

IV taotlusvoor

V taotlusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg oli 15. september 2011.
 Granditaotluste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 13.10.2011 kell 17:00 Eesti aja järgi.
jalus