CRDF (USA)

U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) kuulutas koostöös Eesti Teadusfondiga 2007-2011 aastal välja ühised grantide konkursid, toetamaks kuni kahe aasta jooksul USA ja Eesti teadlaste koostööd.

2010. aasta grandikonkursi eesmärgiks oli rahastada kuni kahe aasta jooksul USA ja Eesti teadlaste ühiseid teadusuuringuid energiatehnoloogia valdkonnas.

Esitatud projektide hindamistulemustest lähtuvalt otsustasid CRDF ja ETF rahastada kahte projekti:
  • Enn Lust (Tartu Ülikool) / Raymond Gorte (University of Pennsylvania) „DEVELOPMENT OF NOVEL CERAMIC ANODE MATERIALS FOR SOLID OXIDE FUEL CELLS“
  • Alan Tkaczyk (Tartu Ülikool) / Erich Schneider (University of Texas, Austin) „ASSESSMENT OF NUCLEAR ENERGY OPTIONS IN ESTONIA“.

2009. aastal kuulutati välja ühine grantide konkurss toetamaks kuni kahe aasta jooksul USA ja Eesti teadlaste koostööd energiatehnoloogia valdkonnas.

Esitatud projektide hindamise käigus valisid CRDF ning ETF ühiselt rahastamiseks 2 projekti:
  • Kaido Tammeveski (Tartu Ülikool)/Arunachala Nadar Mada Kannan (Arizona State University East) „INVESTIGATION OF THE KINETICS OF OXYGEN REDUCTION ON NANOSTRUCTURED NEW CATHODE CATALYSTS FOR LOW-TEMPERATURE FUEL CELLS“
  • Sergei Preis (Tallinna Tehnikaülikool)/John Leopold Falconer (University of Colorado at Boulder „PHOTOCATALYSIS COMBINATION WITH DARK FERMENTATION FOR HYDROGEN AND OXYGEN PRODUCTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS“

2007. aastal toetati USA ja Eesti teadlaste koostööd infotehnoloogia ning materjaliteaduste valdkonnas.

Esitatud projektide hindamise käigus valisid CRDF ning ETF ühiselt rahastamiseks 4 projekti (eestipoolsed projektijuhid on toodud alfabeetilises järjestuses):

  • Alvo Aabloo (Tartu Ülikool)/Kwang J. Kim (University of Nevada) „Novel Ionic Polymer Metal Composite Materials“
  • Maarja Kruusmaa (Tallinna Tehnikaülikool)/ Xiaobo Tan (Michigan State University) „Modeling and Control of Self-sensing Artificial Muscles“
  • Koit Mauring (Tartu Ülikool)/Theodore B. Norris (University of Michigan)  „Controlling molecular dynamics of fluorescent biopolymers by shaped femtosecond pulses“
  • Sergei Preis (Tallinna Tehnikaülikool)/John Leopold Falconer (University of Colorado at Boulder) „The Development of Photocatalysts for the Visible Light“