Järeldoktorid

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2012/05/Mobilitas_logo.jpg        Programmi Mobilitas taotlusvoorud on lõppenud.

 

Info taotlusvoorude kohta

 

I taotlusvoor

Sooviavalduste esitamise tähtaeg  16. märts 2009.
Juhendid ja vormid:

 

Estonian R&D classification

 

II taotlusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg 29. september 2009.
Juhendid:

 

III taotlusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg 2. märts 2010.
Juhendid:

 

IV taotlusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg 10. november 2010.
Juhendid:

Hindamisjuhend

 

V taotlusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg 26. aprill 2011.
Juhendid:

 

VI taotlusvoor
Taotluste esitamise tähtaeg 27. oktoober 2011.

Käesolevas taotlusvoorus Eesti-sisese grandi taotlusi ETF vastu
ei võtud, kuna nimetatud suuna kvoot sai V taotlusvooruga täis.
Juhendid:

 

VII taotlusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg 28. märts 2012.
Juhendid:

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2012/05/EL_Sotsiaalfond_horisontaal.jpg