Teadusmeedia konverents 2011

Teadusmeedia konverents MIDA?!
(toimus 11.11.2011)

Teadusest on igapäevaselt meedias juttu üsna palju. Aeg-ajalt on laiatarbemeedias kajastatavad teadusuudised niivõrd jaburad, et tekib soov küsida „Mida?!“

2011. aasta teadusmeedia konverents lahkas Mida?!-küsimust mitmest erinevast aspektist:

  • Kes vastutab info eest, mida ajakirjandus levitab – kas ajakirjanik, infovahendaja või teadlane?
  • Mida saavad teadlased ja arvamusliidrid meedia vahendusel ära teha ühiskonna jaoks kriitilistes olukordades – olgu see siis tuumajaama ehitamine või linnugripi levik?
  • Mida või keda peaks uskuma „inimene tänavalt“ – eriti kui arvamusliidrite seisukohad on tihtipeale üksteisele risti vastukäivad?

Konverentsil tegid põhjalikumad ettekanded ERR ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk ja Sirbi teadustoimetaja Marek Strandberg. Ülejäänud päev oli jagatud neljaks suuremaks teemaks, mida avasid lühiettekannetega väga erinevad esinejad. Ettekannete vahel toimusid ümarlaudade taga tõsised arutelud.
Konverentsipäeva lõpus anti pidulikult üle 2011. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.