Teaduskommunikatsiooni konverents 2019: Eesti teab? Eesti teab!

Lauluväljaku Klaassaal, Tallinn
20. november 2019

2019 on tulevikku vaatamise aasta. Üle Eesti on paljudes valdkondades valmimas plaanid järgmiseks 15 aastaks. Teaduskommunikatsioon ei ole erand – ka selles valdkonnas on aasta algusest saadik tulevikule mõeldud.

20. novembril toimuv teaduskommunikatsiooni konverents lähtub kolmest eesmärgist, mis aastaks 2035 saavutatud peaks olema:

  • teadusliku maailmavaate kujundamine on oluline osa haridusest kõigil tasemetel ja vormides;
  • teaduskommunikatsioon on teadustöö lahutamatu osa;
  • teadus on Eesti elanike silmis väärtuslik ja kasulik ning täidab otsuste langetamisel pearolli.

Hoides fookuses neid kolme eesmärki, saame konverentsil teada:

  • millised on Eesti riigi plaanid,
  • mida neis valdkondades on tehtud Taanis ja Rootsis,
  • mida pakuvad eesmärkide teoks saamiseks huviharijad ja millised on avatud õpikeskkondade võimalused;
  • millisena näevad teaduskommunikatsiooni rolli poliitikud ja teadlased
  • kui teadus peab olema Eesti elanike silmis väärtuslik, siis peab teaduskommunikatsioon olema kvaliteetne. Mille järgi saame öelda, kas on?

Konverentsi alguses, vaheaegadel ja vastuvõtu ajal on võimalik tutvuda kõigi Teeme+ raames rahastatud projektide tulemuste stendiettekannetega.

Ettekanded

“Eesti teab.” Karin Jaanson, Eesti Teadusagentuur, ettekande slaidid, ettekande video

I sessioon. Fookus eesmärgil: Teadusliku maailmavaate kujundamine on oluline osa haridusest kõigil tasemetel ja vormides

“Hariduse ja noorsootöö tuleviku arengusuunad ja teadushariduse ning teaduskommunikatsiooni roll selles.” Mart Laidmets, Haridus- ja Teadusministeerium ettekande slaidid, ettekande video
“Strengthening STEM education in Denmark – a strategic approach.” Mikkel Bohm, ASTRA, Taani (ettekanne inglise keeles), ettekande slaidid, ettekande video
“Igale lapsele oma Pill, Puu, Pall, Robot ja Pintsel.” Heilo Altin, Eesti Teadushuvihariduse Liit, ettekande slaidid, ettekande video
“Avatud õpikeskkonna kogemusõppe käsiraamat toetab õpetajaid ja õppimist väljaspool klassiruumi.” Helene Uppin, Tallinna Ülikoolettekande slaidid, ettekande video
“Uuenenud karjääriteenuste süsteem. Karjäärispetsialisti roll valikute toetajana.” Kristina Orion, Eesti Töötukassaettekande slaidid, ettekande video

II sessioon. Fookus eesmärgil: Teaduskommunikatsioon on teadustöö lahutamatu osa

“Miks teadlane populariseerib?” Mario Kadastik, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, ettekande slaidid, ettekande video
“Näituse „Elus Universum“ näitel, kuidas kaasata teadlasi teaduse populariseerimisse neile sobival moel.” Heli Lätt, TÜ Tartu Observatooriumettekande slaidid, ettekande video
“Eesti Ornitoloogiaühingu sada aastat harrastusteadust.” Margus Ots, Eesti Ornitoloogiaühing, ettekande slaidid, ettekande video
“Milleks teadlasele tornitipp?” Annely Allik, TÜ Eesti Geenivaramu, ettekande slaidid, ettekande video

III sessioon. Fookus eesmärgil: Teadus on Eesti elanike silmis väärtuslik ja kasulik ning täidab otsuste langetamisel pearolli.

“I want to, but there is no time – Researchers’ views on communication and open science.” Anna Maria Fleetwood, Swedish Research Council (ettekanne inglise keeles), ettekande slaidid, ettekande video
“Kas poliitik peab teadlast kuulama?” Riina Sikkut, EV Riigikogu, ettekande video
“Teaduse kuulsus Toompeal ja all-linnas.” Marti Aavik, Eesti Teaduste Akadeemia, ettekande video

Konverentsi lõpus toimub arutelu laudkondades 2019. a valminud strateegia eemärkide ja tegevussuundade üle mõtete vahetamiseks. Arutelu eesmärgiks on igas lauas kirja saada 3-5 tegevust, mis tuleks konverentsi fookusesse seatud strateegia eesmärkide täitmiseks ära teha. Arutelu tulemused koondatakse ja süstematiseeritakse ning need on väärtuslikuks sisendiks strateegia tegevuskava koostamisel aastal 2020.

Arutelu kokkuvõte

Pildigalerii ja videod

Konverentsi fotogalerii
Teaduse populariseerimise auhindade üleandmise fotogalerii, video
Eesti Teadusajakirjanike Seltsi teadusajakirjanike sõbra auhinna „Ökul” üleandmise fotogalerii, video
Eesti Teadushuvihariduse Liidu auhinna üleandmise fotogalerii, video 

Lisainfo konverentsi kohta: Katrin Olt, katrin.olt@etag.ee

Lisainfo auhindamise kohta: Katrin Saart, katrin.saart@etag.ee

Konverentsi fotode autor: Sven Tupits, Stuudio Fotogeen

Videopilt: Event Meedia, heli: Art Media Agency

Konverentsi rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ programmi vahenditest.