Uuringu „Eesti naiste tervis 2014” esitlus Tartus

Neljapäeval, 4. juunil kell 13.00 algab Tartus Loomemajanduskeskuses (Kalevi 13) uuringu „Eesti naiste tervis 2014” tutvustus, millele järgneb paneeldiskussioon.

Uurimisaruanne annab ülevaate, kuidas naised kirjeldavad ja hindavad oma seksuaal- ja reproduktiivkäitumist, seksuaalset rahulolu, kogemusi ja eelistusi seoses reproduktiivtervisega seotud tervishoiuteenuste kasutamisega, viljatuse ja vägivalla esinemist; millised on seksuaalsusega seotud hoiakud, lastesaamisplaanid ning neid mõjutavad tegurid.

Uuring viidi läbi möödunud aastal ja valimis oli 5233 16–44aastast eesti naist. Kuna samasugune naiste seksuaaltervise uuring viidi läbi ka 2004. aastal, võimaldab tänavune uuring välja tuua ja analüüsida naiste seksuaaltervises toimunud muudatusi viimase 10 aasta jooksul.

28. mail tutvustati uuringut Tallinnas. Uuringu koduleht: https://sisu.ut.ee/naisteterviseuuring/avaleht-0

Uuringurühm: prof Helle Karro, Made Laanpere, Kai Part, Hedda Lippus, Inge Ringmets, Mati Rahu, Kai Haldre, Kärt Allvee

 

TerVE.png