Veebinar sotsiaal- ja humanitaarteadustest Euroopa Horisondis toimub 29. novembril

Eesti, Läti ja Leedu „Kultuuri, loovuse ja kaasava ühiskonna“ konsultantide (NCPde) korraldatud veebiseminar „Navigating Horizon Europe: Social Sciences and Humanities Perspectives from the Baltics and Beyond“ käsitles sotsiaal- ja humanitaarteaduste võimalusi raamprogrammis, eriti selle probleemipõhistes taotlusvoorudes, ning Balti taotlejate tulemusi aastatel 2021–2023. Kolme Balti riigi teadlased jagasid Euroopa Horisondi taotlustes ja projektides osalemise kogemust.

Ürituse salvestus

Ettekannete slaidid:

  • „Social Sciences and Humanities – How to be Involved and Support Interdisciplinarity in Horizon Europe“ (Mikołaj Pyczak, Net4Society & Poola teadusagentuur NCPR) – SLAIDID
  • „The Baltic Profiles 2021–2023: Estonian, Latvian and Lithuanian Participants in Cluster 2 and Beyond“ (Katrin Kello & Helen Asuküla-Tõkke, ETAG) – SLAIDID
  • Projekt COEVOLVERS (Timo Maran ja Lona Päll, Tartu Ülikooli semiootika osakond) – SLAIDID
  • Projekt DIACOMET (Kristina Juraite, Vytautas Suure Ülikooli avaliku kommunikatsiooni osakond) – SLAIDID
  • Projekt Tracks4Crafts (Anita Vaivade, Läti kultuuriakadeemia, UNESCO vaimse kultuuripärandi poliitika ja õiguse õppetool) –  SLAIDID

Kontakt: Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee