Algas konkurss rändeteemalise uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava uuringuga „Muutuvast tööturust ja rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu ja sotsiaalsüsteemis“.

Uuringu eesmärk on kaardistada, analüüsida ja ennustada rändega seotud võimalusi ja väljakutseid demograafiliste ja tööturu muutustega seotud probleemide lahendamiseks ennekõike haridus- ja sotsiaalsüsteemi kontekstis. Samuti peaks uuring pakkuma tõenduspõhiseid lahendusi hariduslikele, tööturu, sotsiaalsetele ja kultuurilistele probleemidele praktiliselt kasutatavate mudelite (rände tulu-kulu mudel), meetmete ja õppevahendite toel.

Uuringus peaks vaatlema erinevaid rändes osalevaid rühmi: sisserändajad, sunnitud sisserändajad; väljarändajad, pendelrändes osalejad; võimalikud kui ka tegelikult tagasirändajad; õppe eesmärgil rändajad ning kõigi nende rühmade pereliikmed.

Uuringut ootame läbi viima eri asutuste konsortsiume, kes esitavad pärast lähteülesandega tutvumist oma uuringuettepaneku. Lähteülesandega saab tutvuda siin. Konsortsiumitel, kes soovivad konkursil osaleda, tuleks endast teada anda Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultant Maikki Moosusele (maikki.moosus@etag.ee) või Eesti teadusinfosüsteemi üldmeiliaadressile etis@etag.ee. Seejärel avame Eesti teadusinfosüsteemis ETIS ligipääsu vastavale taotlusvormile. Vorm tuleb täita eesti keeles.

Konkurss jääb avatuks kaheks kuuks, kuni 09.06.2017. Uuringu läbiviimsest huvitatud konsortsiumil on võimalus 30 päeva jooksul pärast konkursi avamist kohtuda tellijatega (Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium ning Sotsiaalministeerium), et arutada, kas koostatav uuringuplaan on kooskõlas tellija ootustega.

 

Rohkem infot siit.

 

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912