Haridus- ja Teadusministeerium suurendab uurimistoetuste tänavuse taotlusvooru mahtu erakorraliselt 4 miljoni euro võrra

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab Eesti Teadusagentuurile ühekordselt täiendavalt 4 miljonit eurot tegevustoetust, et tasakaalustada kõikumisi grandisüsteemis ja tõsta 2021. aasta uurimistoetuste voorus uuteks grantideks ette nähtud vahendid aastate keskmisele tasemele.

Ühekordse rahasüsti toel kasvab 2021. aasta taotlusvoorus uuteks grantideks mõeldud summa 10,2 miljoni euroni. Lisanduvat 4 miljonit eurot kasutatakse grandisüsteemi tsüklilisuse vähendamiseks. Lisaraha tuleb teadus- ja arendustegevuse vahenditest, mis eraldati 2021. aasta riigieelarvest eesmärgi 1% SKPst täitmiseks.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna kinnitas, et ministeerium otsib võimalusi erakorraliseks sihttoetuseks ka 2022. aasta grandivooruks. „Tahame ka järgnevatel aastatel hoida uute väljaantavate teadusgrantide mahu vähemalt 10 miljoni euro tasemel ja tagada nii teadlaste võrdsema kohtlemise,“ ütles Kersna. „Edaspidi loodame, et teaduse riigieelarvelise rahastamise mahu hoidmine tasemel 1% SKP-st võimaldab suurendada alatest 2023. aastast uurimistoetuste eelarvet püsivalt ning siis juba tasakaalustunud süsteemi tingimustes.“

Minister Liina Kersna külastas täna Eesti Teadusagentuuri ja kohtus selle uue juhi Anu Noormaga. „Teaduse rahastusmeetmete terviklik ja kooskõlaline süsteem toetab pikaajaliselt jätkusuutlikku arengut Eestis,“ ütles Noorma. „Teadmiste roll ühiskonnas kasvab teadlaste, ettevõtjate ja avalikkuse koostöös ning seetõttu oli eriti hea meel ministrile teadusagentuuri tutvustada.“

Uurimistoetuste süsteemis on kujunenud erinevate reformide tulemusena märkimisväärsed kõikumised uute grantide väljaandmisel aastate lõikes. Tavaliselt antakse uurimisgrandid 4-5-aastasteks projektideks. Seega võetakse grandi andmisel kohustus pikemaks perioodiks ning juba planeeritud vahendeid uute grantide väljaandmiseks kasutada ei saa.

Kuigi riik on aasta-aastalt suurendanud uurimistoetuste mahtu, on uuteks täispikkadeks grantideks väljaantavad summad olnud aastate lõikes üsna erinevad. Eelmisel, st 2020. aastal oli uute grantide eelarve 12,2 miljonit eurot, 2019. aastal oli see 13,3 miljonit eurot. 2021. ja 2022 aastal on uuteks täispikkadeks grantideks planeeritud vastavalt 6,2 ja 5,7 miljonit eurot.

Teate avaldas algselt Haridus- ja Teadusministeerium.