Institutsionaalse uurimistoetuste teemade ja tuumiktaristutoetuste lõpparuandeid saab esitada 20. aprillini

Eesti Teadusagentuur jätab Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS institutsionaalse uurimistoetuse (IUT) teemade ja tuumiktaristutoetuste lõpparuannete esitamiseks avatuks esialgu planeeritud 31. märtsi asemel 20. aprillil kella 17ni. Kõik selleks ajaks esitatud lõpparuanded loeme tähtaegselt esitatuks.

Lõpparuannete esitamise tähtaega pikendades toetame teadlasi Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorrast tingitud töö ümberkorraldamises teadus- ja arendusasutustes.

Lisainfo:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
731 7381/ 5342 0639
siret.rutiku@etag.ee