Korduma kippuvad küsimused

Taotlemine

Kust leida taotlusvormi?

Taotlusvorm on leitav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS, www.etis.ee) kasutajakonto töölaualt. ETIS kasutajakonto loomiseks tuleb pöörduda vastuvõtva asutuse poole.

Kas toetust saab taotleda mitmele projektile mitmes teadusasutuses?

Mitme taotluse esitamine on põhimõtteliselt võimalik, aga mitme projekti rahastamine pole tõenäoline.

Kuidas tõlgendada lühiajalist ühekordset tööülesannet?

Lühiajaliseks loetakse töö (sh töölepingu alusel) juhul, kui see ei ole taotlusvooru avamise kuupäevale eelnenud 5 aasta jooksul ületanud kokku 6 kuud.

Kas juhendamist võib lugeda ühekordseks lühiajaliseks tööks?

Jah, juhendamist on võimalik lugeda ühekordseks lühiajaliseks tööks.

Kas projekti võib alustada enne toetuslepingu sõlmimist?

Projekti võib vastuvõtva asutuse nõusolekul enne toetuslepingu sõlmimist alustada, kuid projekti kulusid programmist tagasiulatuvalt ei kaeta.

Kas on piiranguid, milliseid vahendeid saab kasutada toetuse omafinantseeringuks?

Omafinantseeringuks ei saa kasutada muude Euroopa Liidu vahenditest rahastatavate projektide eelarvet, ega neid vahendeid, mille puhul on öeldud, et neid ei või kasutada muude instrumentide omafinantseeringu katteks.

Teadlase töötasu ja koormus

Milline peab olema teadlase koormus projektis?

Teadlasel on kohustus täita projekti tegevusi 100%. Tippteadlase täistööaja palgafond on kuni 80 280 eurot aastas.

Kas tippteadlase projekt võib sisaldada õpetamist?

Taotlus võib sisaldada õpetamisega seonduvaid ülesandeid, kuid tegemist on siiski eelkõige teadusprojektiga. Taotluses tuleb ära näidata, kuidas on õpetamine projektiga seotud ning kuidas on tudengid (eelkõige magistrandid ja doktorandid) projekti kaasatud. Doktorantide juhendamine on tippteadlasele kohustuslik.

Kuidas maksustatakse töötasu?

Abiks on palga ja maksude kalkulaator:

Näide: Kui tööjõukulud kokku on aastas 27 000 eurot, siis:

  • tööandja maksud moodustavad sellest 6821 eurot;
  • brutopalk on 20 179 eurot;
  • netopalk on 15 596 eurot.

Eestis on kasutusel proportsionaalne tulumaks.

Projekti läbiviimine

Kas Mobilitas Pluss toetusele peab publitseerides viitama?

Jah, publitseerides Mobilitas Pluss projektile viitamine on kohustuslik, kui see pole toetuse saajast sõltumatutel asjaoludel (nt ajakirja viitamispoliitika) piiratud. Lõpparuannetes võetakse arvesse vaid Mobilitas Plussile viidatud publikatsioone.

Näiteid korrektsest viitamisest Mobiltas Pluss rahastusele:

  • Uurimistööd on finantseerinud Euroopa Regionaalarengu Fond ning Mobilitas Pluss programm (grandi number).
  • Funding was provided by the European Regional Development Fund and the programme Mobilitas Pluss (grandi number).
  • This work was supported by the European Regional Development Fund and the programme Mobilitas Pluss (grandi number).

Kontakt: