Teadusagentuuri hindamisnõukogu selgitab uurimistoetuste raha jagamise protsessi

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liikmed selgitavad teadusportaalis Novaator uurimistoetuste raha jagamise protsessi.

Mitmed ajalehes Sirp ilmunud artiklid on väljendanud teadlaste muret teadusrahastuse kitsaskohtade üle ja kahtluse alla on seatud ka teadusagentuuri grandisüsteemi usaldusväärsus. Seetõttu selgitavad hindamisnõukogu liikmed põhjalikult, mis järgneb sellele, kui teadlane on oma projekti taotlusvooru esitanud. Korrektse ja asjatundliku hindamise kindlustavad pädevate välisretsensentide leidmine, eksperdikomisjoni liikmete kõrge kvalifikatsioon ning huvide konflikti vältimine kõigil hindamise astmetel.

Samuti rõhutab hindamisnõukogu vajadust tervikliku ja tasakaalustatud teaduse rahastamisinistrumentide süsteemi järele ning toob olemasolevaid häid näiteid kahe rahastusviisi sidumiseks Eesti ülikoolides.

Loe artiklit siit.