Teadusagentuuri tänavune uurimistoetuste taotlusvoor on nüüd teadlastele avatud

2021 aasta taotlusvoor järeldoktori, stardi- ja rühmagrantidele avatati teadlastele 1. märtsil ja suletakse 31. märtsil kell 17.00. Taotlused tuleb esitada Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu.

Kuna 2020. aastal suurenes riiklik teadusrahastus 3 miljoni euro võrra ja Eesti Teadusagentuur rakendas eelmisel kahel aasta ühtlustavaid meetmeid (nn sildgrandid üheks aastaks), on õnnestunud algavaks taotlusvooruks eraldada 6,2 miljonit eurot. Ilma ühtlustamiseta oleks see summa oluliselt väiksem.

Väiksema mahu tõttu peavad taotlejad jälgima mõningaid lisanõudeid. Käimasolevatesse grandiprojektidesse kaasatud teadlastele on seatud piirangud uute rühmagrantide taotlemisele. Samuti on seatud täiendavad nõuded suurte grantide taotlemisele.

Teadusagentuuri hindamisnõukogu esimees Tiit Tammaru ütles, et arusaadavalt võib väiksem summa jätta mulje, et teadusrahastusega on jätkuvalt probleeme. Ta selgitas, et  kuna 2021. aastal lõpeb väga vähe projekte, saab selle võrra vähem alustada uusi ja see mõjutab ka taotlusvooru mahtu. „Ent tervikuna on suurenenud nii teadusrahastus kui ka uurimistoetused.  Käimas olevate uurimisprojektide kogumaht on sel aastal juba üle 45 miljoni euro,“ lisas Tammaru.

Toetuste määramise esialgsed ettepanekud selguvad novembri alguses. Hindamisnõukogu teeb lõpliku rahastusotsuse detsembris, kui järgmise aasta riigieelarve on kinnitatud.

Taotlusvooru dokumendid ja muu taotlemiseks olulise info leiab Eesti Teadusagentuuri veebilehelt.

 

Lisainfo:

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
731 7381/ 5342 0639
siret.rutiku@etag.ee