Uurimistoetuste taotlusvoorus esitati 340 taotlust

31. märtsil lõppes Eesti Teadusagentuuri personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor. 2022. aastal algavatele uurimisprojektidele esitati kokku 340 taotlust, neist 30 järeldoktori-,  73 stardi- ja  237 rühmagrandile.

Aprillis toimub taotluste tehniline kontroll ja kuu lõpus otsustab hindamisnõukogu, millised taotlused võetakse menetlusse. Siis annab teadusagentuur põhjalikuma ülevaate taotluste jaotusest erinevate kriteeriumide lõikes.

Taotlusvooru esialgsed tulemused ja pingeread selguvad sügiseks.

 

Lisainfo:

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
731 7381/ 5342 0639
siret.rutiku@etag.ee