Kutsume huvilisi teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi “Euroopa horisont” avakonverentsile

4. mail 2021 kell 13-17 korraldavad Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi „Euroopa horisont“ avakonverentsi.

Vaata täpset ajakava siin.

Esinevad

  • Liina Kersna (Eesti Vabariigi haridus-ja teadusminister)
  • Andres Sutt (Eesti Vabariigi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister)
  • Signe Ratso (Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor)
  • Maive Rute (Euroopa Komisjoni tööstuse ja ettevõtluse peadirektoraadi asepeadirektor) jt
  • Anu Noorma (ETAGi juhatuse esimees)

Konverentsil tutvustatakse raamprogrammi võimalusi teaduse, innovatsiooni ja koostöö rahastamiseks ning Eesti Teadusagentuuri rolli Eesti osalejate toetamisel raamprogrammis. Konverentsi modereerib Rainer Kattel ning kava on jagatud kaheks suuremaks plokiks: tippteadus ühiskonna hüvanguks ja teaduspõhine innovatsioon kui majanduse mootor.  Pärast ettekandeid on võimalik osaleda töötubades raamprogrammi konsultantidega.

Üritus toimub eesti keeles

Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogramm “Euroopa horisont” on põhiliseks rahvusvaheliste teadusprojektide rahastamise vahendiks Euroopas. Programmi haldab Euroopa Komisjon, selle eelarve on 95,5 miljardit eurot ning programm kestab aastatel 2021-2027. Eestis koordineerib raamprogrammi Eesti Teadusagentuur.

Raamprogramm “Euroopa horisont” on avatud iga tüüpi organisatsioonidele: ülikoolidele, teadusasutustele, ettevõtetele, omavalitsustele jt riigiasutustele, erialaliitudele, mittetulundussektorile.

Eelmises raamprogrammis Horisont 2020 olid Eesti teadlased ja organisatsioonid väga edukad: tugevas konkurentsis on praeguseks tulnud Eestisse rekordilised 241,1 mln € (02.02.2021 seisuga). Võrreldes eelmise raamprogrammiga on see summa 2,5 korda suurem ning seejuures pole need andmed lõplikud – mitmete Horisont 2020 lõpuaasta taotlusvoorude tulemused on alles selgumas. Eesti organisatsioonid osalesid 806 korral kokku 638 rahastatud projektis.

Üritus toimub Hopin keskkonnas https://hopin.com/events/raamprogrammi-euroopa-horisont-2020-2027-eesti-avamisuritus ning sellest teeb otseülekande Novaator.

Lisainfo:

Maarja Adojaan
Eesti Teadusagentuur
Maarja.Adojaan@etag.ee