NUTIKAS toetusmeetme juhtkomisjon

 Juhtkomisjoni liikmed

 • Mariann Saaliste, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert, juhtkomisjoni esimees. Asendusliige Katrin Pihor, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja.
 • Indrek Tulp, SA Eesti Teadusagentuuri ressursside väärindamise programmi juht. Asendusliige Margit Ilves, SA Eesti Teadusagentuur välisteaduskoostöö osakonna vanemkonsultant.
 • Aavo Sõrmus, Bioexpert OÜ juhataja. Asendusliige Erki Mölder, MTÜ Eesti Tervisemajanduse Koda juhatuse liige.
 • Kaupo Reede, Ettevõtluse Arendamise Sihtasustuse rakendusuuringute programmi projektijuht. Asendusliige Sigrid Rajalo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna nõunik.
 • Margus Lopp, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, juhtkomisjoni aseesimees. Asendusliige Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president.
 • Maria Värton, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtlustoetuste valdkonnajuht. Asendusliige Erki Varbola, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtlustoetuste vanemkonsultant.
 • Tea Danilov, Arenguseire Keskuse juhataja. Asendusliige Kadri Mats, Arenguseire Keskuse projektijuht.
 • Indrek Tammeaid, innovatsiooniekspert, Finsight. Asendusliige Madis Raukas, innovatsiooniekspert, Boston, Osram-Sylvania.
 • Anneli Laansoo, Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna digitaalvõimekuse arendamise juht. Asendusliige Mari Teesalu, Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna teadusnõunik.

Juhtkomisjoni ülesanded

 • nõustab Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riigi Tugiteenuste Keskust elluviidavate tegevuste kavandamisel, koordineerimisel ja hindamisel
 • vaatab läbi avatud taotlusvooru taotlusvormid, hindamisjuhend ja muud dokumendid enne nende kinnitamist Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt ja esitab Riigi Tugiteenuste Keskusele  oma ettepanekud;
 • teeb Riigi Tugiteenuste Keskusele  ettepanekud aruannete hindamise tulemuste kinnitamiseks;
 • teeb Riigi Tugiteenuste Keskusele  ettepanekud projektide rahastamiseks, osaliseks või kõrvaltingimustega rahastamiseks või rahastamata jätmiseks;
 • analüüsib projektide edukust ja kvaliteeti ning teeb põhjendatud juhtudel Haridus- ja Teadusministeeriumile ja Riigi Tugiteenuste Keskusele  ettepanekud projektide eesmärkide, tegevuskava või eelarve muutmiseks;
 • teeb Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Riigi Tugiteenuste Keskusele vajadusel ettepanekuid suunatud temaatiliste taotlusvoorude korraldamiseks;
 • osaleb meetme vahehindamises kolme aasta möödudes alates meetme käivitamisest. Samuti osaleb juhtkomisjon meetme tegevuste lõppedes nende lõpphindamises ning esitab hindamise tulemused koos omapoolsete ettepanekutega Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Riigi Tugiteenuste Keskusele .

 

Juhtkomisjoni koosseis on kinnitatud SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse 21.10.2015.a käskkirjaga nr 1.1-4/15/119 „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” tegevuse 4.2.3 „Teadus- ja arendustegevuse programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” raames elluviidavate tegevuste kavandamiseks, koordineerimiseks ja hindamiseks.