NUTIKAS teaduspartnerid

Teadus- ja arendusasutuse ettevõtte teaduspartneriks sobivuse tingimused on kirja pandud haridus- ja teadusministri vastavas määruses.

Võrdlevate pakkumiste küsimisel on abiks:

Ettevõtete teaduspartneritena sobivad nutika spetsialiseerumise valdkonna rakendusuuringuid ja tootearendusprojekte läbi viima avalikud teadus- ja arendusasutused:

Järgnevas tabelis on toodud kõigi teaduspartneriks sobilike Eesti asutuste nimed ning ettevõttele vajalikud kontaktandmed.

Kontakt:

Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
730 0325

Ülikoolid

 

Asutus Kontaktisik

Tartu Ülikool

Ülle Jagomägi
ettevõtlussuhete peaspetsialist
Tel +372 737 4888
ulle.jagomagi@ut.ee

Ettevõttele

Tallinna Tehnikaülikool

Jelena Fomina
Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse tehnoloogiasiirde spetsialist
+372 620 35 99

Tallinna Ülikool

Ingrid Hindrikson

Ettevõtlussuhete ekspert
+372 619 9516
Külliki Tafel-Viia
+372 6409 361

Eesti Maaülikool

Andi Pärn
Teadus- ja arendusosakonna juhataja
+372 7313045
+372 5098619

Ülevaatlik infomaterjal Teadlaselt Tegijale

Eesti Kunstiakadeemia

Ingela Heinaste
Ettevõtlussuhete spetsialist
+372 626 7108

Sven Idarand
+372 626 7108
sven.idarand@artun.ee
Varasemaid koostööprojekte tutvustab veebiajakiri NOPE 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Henry-David Varema
Arendusprorektor

Estonian Business School

Olav Aarna
Teadus- ja arendusprorektor
+372 665 1382

Teadus- ja arendusasutused

 

Teadus- ja arendusasutus Kontaktisik

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI) 

Kristian Sülluste
Arenduskoordinaator
+372 639 8391
+372 5345 2599
Skype: kristiansylluste

Tervise Arengu Instituut

Annika Veimer
Arendusdirektor
+372 659 3907
+372 659 3900

Cybernetica AS

Arne Ansper
Arendusjuht
+372 639 7991

Protobios OÜ

Kaia Palm
Juhatuse liige
+372   620 2221

Eesti Taimekasvatuse Instituut

Andre Veskioja
Direktor
+372 776 6903

Eesti Rahva Muuseum

Alar Karis
Direktor
+372 736 3000

Eesti Kirjandusmuuseum

Urmas Sutrop
Direktor
+372 737 7701

Eesti Keele Instituut

Tõnu Tender
Direktor
+372 6177 501

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Jaan Undusk
Direktor

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS

STACC OÜ

Kalev Koppel
Tegevjuht
+372 515 9966

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS

Andres Salumets
Juhatuse liige
+372 7330 400

BioCC OÜ

Epp Songisepp
Teadus- ja arendusjuht

 

Rakenduskõrgkoolid

Rakenduskõrgkoolid Kontaktisik

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK)

Marit Meri
Ettevõtlusspetsialist marit.meri@tktk.ee
666 4526, 502 9673
Ettevõttele suunatud teenused.Teenuseid tutvustav video.

Kõrgem Kunstikool Pallas

Maiken Austin
Arendusjuht
+372 733 8999

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Jaan Looga
Arendusspetsialist
+372 737 0210

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Eesti Lennuakadeemia

Karl-Erik Seegel
Arendus- ja rakendusprojektide koordinaator
+372 744 8125

Kaitseväe Akadeemia

Kolonelleitnant Raul Järviste
Rakendusuuringute keskuse ülem

Sisekaitseakadeemia

Triinu Kaldoja
Arendusprorektor
+372 5569 6300