ResTA projektid

Projekti nimi Juhtpartner ja partner(id) Algus Lõpp Eelarve
Maavarad        
Vanaadiumi levik ja esinemisvormid graptoliitargilliidis ning eraldamise tehnoloogiad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool 01.07.2020 28.02.2023 685664
Haruldaste muldmetallide sisaldused ja jaotumine Eesti karbifosforiidis: kontrollivad mehhanismid ja eraldamisvõimalused  Tartu Ülikool 01.09.2020 31.03.2023 664237
Potentsiaalselt kasulikud komponendid ja maagistumise genees Eelkambriumi kivimite polümetalse maagistumise ilmingutes  Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool 01.04.2020 30.11.2022 685664
Eesti karbifosforiidi kvaliteet ja omadused potentsiaalse fosfori ning haruldaste muldmetallide toormena ja selle komplekssed ümbertöötlemistehnoloogiad Tallinna Tehnikaülikool 01.09.2020 31.03.2023 664237
Puiduvaldkond
Termokeemiliste väärindamis-ja biorafineerimistehnoloogiate arendamine ja optimeerimine teise ja kolmanda põlvkonna biokemikaalide tootmiseks lignotselluloossest materjalist Eesti Maaülikool 01.01.2021 31.08.2023 685664
Puidutööstuse jääkide gasifitseerimise ja gaasfermentatsioonil kemikaalide tootmine: suurema saagise ja parema stressitaluvusega biotehnoloogiliste tootmistüvede välja töötamine sünteesgaasi põhiselt Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool 01.01.2022 31.08.2022 122160
Puidusuhkrute tööstusliku fermentatsiooni protsesside optimeerimine bioreaktorites, sünteetilise bioloogia meetodid kemikaalide ja valkude tootmiseks disainitud tööstuslike rakuvabrikute arendamiseks Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool 01.07.2020 30.04.2023 519180
Ligniini keemilise ja ensümaatilise väärindamise tehnoloogiad: ligniinist ja sellest eraldatud fenoolsetest fragmentidest arendatavad tooted – materjalide sünteesiks kasutatavad algühendid, vaigud, liimid, õlid, plastikud, ehitusmaterjalid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool 01.07.2020 30.06.2023 549720
Lignotselluloosse biomassi keemiline konverteerimine monomeerideks ja polümeriseerimine kõrgtehnoloogilisteks polümeerideks  Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool 01.11.2020 31.08.2023 519180
Tselluloosi keemiline väärindamine ioonsete vedelike keskkonnas Tallinna Tehnikaülikool 01.09.2020 31.08.2023 771372
Pleegitatud keemilis-termilise puitmassi (BCTMP) ja töötlemata sekundaarsete puitmassi voogude keemilise ja biokeemilise väärindamise tehnoloogiate väljaarendamine Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool 01.09.2020 31.05.2023 503910
Toiduvaldkond
Toidu säilivusaja pikendamine ning kvaliteedi ja ohutuse tagamine Tallinna Tehnikaülikool 01.07.2020 30.06.2023 549720
Kaasaegse, interdistsiplinaarse kuluefektiivse toiduohutuse ja toidu kvaliteedi seireprogrammi disainimine toidutööstustele  BioCC OÜ 01.07.2020 30.06.2023 771372
Tahkefaasi fermentatsiooni protsessid toidu tootmise kaassaaduste väärindamisel Tallinna Tehnikaülikool 01.01.2021 31.01.2023 381750
Taimsete tootmisjääkide bioaktiivsete komponentide kasutamine loomsete toiduainete säilivuse ja tervislikkuse suurendamiseks või loomsete toitude väärindamiseks (TAIMLOOMTOIT) Eesti Maaülikool 01.01.2021 31.01.2023 381750
Taimsete valkude ja toidu tootmise kõrvalsaaduste kasutusvõimaluste laiendamine läbi antitoitainete sisalduse vähendamise  AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus 01.07.2020 30.04.2021 152700
Hapu vadaku väärindamine kõrge lisandväärtusega funktsionaalseteks toidutoodeteks Tartu Ülikool 01.02.2021 31.03.2022 192843
Uudsete toidutehnoloogiate ja lisandväärtusega toitude arendamise metoodiline platvorm AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus 01.07.2020 30.06.2023 771372
Unikaalsete bakterite kasutamine toidu väärindamisel BioCC OÜ 01.09.2021 31.12.2021 61080
Teravilja ja õlikultuuride väärindamine Eesti Maaülikool 01.02.2021 31.07.2023 458100