6. klaster – toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus ja keskkond

Lähem info “Euroopa horisondi” 6. klastri – toidu, biomajanduse, loodusvarade, põllumajanduse ja keskkonna valdkonna – taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Maarja Soonberg-Kaine
(põllumajandus, toit, mets, veekogud, ring- ja biomajandus)
maarja.soonberg-kaine@etag.ee

Priit Kilgas
(loodusvarad, keskkond, elurikkus, jätkusuutlikud kogukonnad)
Tel. 5909 4883
priit.kilgas@etag.ee

 

Programm Euroopa horisont on ELi peamine teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm. „Euroopa horisondi” II samba teemavaldkonna „Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus ja keskkond” projektikonkursside kaudu tellib Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi.

Euroopa horisondi II samba kuuenda teemavaldkonna eesmärk on parandada keskkonnaseisundit, aidata taastada elurikkust maismaal, siseveekogudes ja merel. Teaduse ja innovatsiooni kaudu edendatakse loodusvarade jätkusuutliku kasutamist ning kujundatakse ümber majanduse ja ühiskonna tavasid säästliku ressursikasutuse suunas.

Läbi paranenud teadmiste, innovatsiooni ja digitaliseerimise põllumajanduses, kalanduses, vesiviljeluses ja toidusüsteemides tagatakse toidukindlus, mis võtab arvesse planeedi kandevõimet. Samuti kiirendab teadus ja innovatsioon üleminekut madala CO2-heitega, ressursitõhusale ringmajandusele ja säästvale biomajandusele, sealhulgas metsandusele. Toetatakse ka maa-, ranniku- ja linnakogukondade jätkusuutlikku arengut ja kohanemist digi- ja rohepöördega.

Valdkond jaguneb seitsmeks teemaplokiks ehk Destination’iks:

  1. Elurikkus ja ökosüsteemiteenused (Priit Kilgas)
  2. Õiglased, tervislikud ja keskkonnasõbralikud toidusüsteemid tootmisest tarbimiseni (Maarja Soonberg-Kaine)
  3. Ring- ja biomajandus (Maarja Soonberg-Kaine)
  4. Puhas ja reostusvaba keskkond (Maarja Soonberg-Kaine)
  5. Kliimamuutuste mõju maale, ookeanitele ja veele (Maarja Soonberg-Kaine)
  6. Vastupidavad, kaasavad, tervislikud ja rohelised maa-, ranniku- ja linnakogukonnad (Priit Kilgas)
  7. Uuenduslik juhtimine, keskkonnaalased vaatlused ja digilahendused roheleppe toetamiseks (Priit Kilgas)

Taotlusvoorud ja rahastuse taotlemine

Taotlusvoorude teemad ja rahastuse taotlemise juhendid leiab Funding & tenders portaalist.

2024. a taotlusvoorude tähtajad:
Üheastmeliste taotlusvoorude täistaotluste esitamise tähtaeg oli sõltuvalt teemast 22. ja 28. veebruar 2024. Kaheastmeliste taotlusvoorude eeltaotluste esitamise tähtaeg oli 22. veebruar 2024 ning täistaotluste esitamise tähtaeg on 17. september 2024.

UUS! Lisandunud on  täiendavad taotlusvoorud, mis avanevad 8.05.2024 ja sulguvad 24.09.2024.

Uuendatud tööprogramm: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2023-2024_en.pdf.

Täiendavad taotlusvoorud:

HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-02-1: New knowledge and innovations for climate-smart farming – connecting research stations (RIA)

HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-02-2: Closing the research gaps on Essential Biogeochemical Ocean Variables (EOVs) in support of global assessments (IA)

HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-02-3: Overcoming barriers and delivering innovative solutions to enable the green transition

HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-03-1: Spotlight on plant priority pest: fall armyworm (Spodoptera frugiperda) (RIA)

Teabe projektide esitamise ja projektide valimise protsessi kohta leiab Online Manualist

Kasulikud materjalid

  • Eesti Teadusagentuur korraldas temaatilised veebiseminarid, et tutvustada “Euroopa horisondi” valdkondade “Kliima, elurikkus, keskkond, põllumajandus, toit, ring- ja biomajandus ning kogukonnad” 2024. a. taotlusvoorude teemasid:

⇒ 29. november 2023 „Kliima, elurikkus, keskkond“
Salvestus ja ettekanded:
Kliima, elurikkus, keskkond 1“ – Maarja Soonberg-Kaine
Kliima, elurikkus, keskkond 2“ – Priit Kilgas

⇒ 6. detsember 2023 „Põllumajandus, toit, ring- ja biomajandus, kogukonnad“
Salvestus
ja ettekanded:
Sissejuhatus, põllumajandus, toit ja kogukonnad” – Priit Kilgas
“Kogukonnad” – Maarja Soonberg-Kaine
Põllumajadus ja toit” – Maarja Soonberg-Kaine
“Ring- ja biomajandus” – Maarja Soonberg-Kaine