4. klaster – digi, tööstus ja kosmos

Kontaktid “Digi, tööstus ja kosmos” teemavaldkonna taotlusvoorude küsimuste jaoks, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Rebekka Vedina, rebekka.vedina@etag.ee, tel 5697 6673

Käimasolevad konkursid ja sündmused

Rahastuse taotlemine käib läbi Funding & Tenders portaali.

DIGI 2024. aasta taotlusvoorud avanesid 15.11.2023 ja sulgusid 19.03.2024

TÖÖSTUS 2024. aasta taotlusvoorud avanesid 19.09.2023 ja sulgusid 07.02.2024

KOSMOS 2024. aasta taotlusvoorud avanesid 21.11.2023 ja sulgusid 21.03.2024

KASKAADRAHASTUS aka FSTP (Financial Support for Third Parties) ehk käimasolevate projektide konkursid VKEdele

Euroopa Komisjoni ja Euroopa horisondi partnerite korraldatud üritused (inglise keeles):

 Veebinar IP and Artificial Intelligence, 18.04.24 kell 11:30-14:00
Veebinar HORIZON IMPLEMENTATION DAY: Finding opportunities and submitting a proposal in Horizon Europe (5.10.2023, järelvaadatav)
Veebinar HORIZON IMPLEMENTATION DAY: Grant Agreement Preparation in Horizon Europe (17.10.2023, järelvaadatav)
Veebinar HORIZON IMPLEMENTATION DAY: Grant Management in Horizon Europe (24.10.2023, järelvaadatav)
Veebinar grandilepingu ettevalmistamise kohta rahastatud projektide koordinaatoritele ja teistele huvilistele Horizon Europe Coordinators' Day: Grant Agreement Preparation (toimus 2.02.2023, järelvaadatav)
Veebinar Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (9.02. 2023, järelvaadatav)

Euroopa horisondi 4. klastri infopäevad 11.-12. oktoobril 2023  (järelvaadatavad, 2023.a salvestus)


Kõik toimunud ja lähiajal toimuvad Euroopa horisondi infopäevad (järelvaadatavad)
2023.-2024.a taotlusvoorude 4. klastri infopäevade 2022.a salvestus
HUMAN-01 uue põlvkonna interneti (NGI) konkursite tutvustus (26.01.23 salvestus)

Tutvumis- ja võrgustumisüritused veebis 2023.-24.a (inglise keeles):

Osalemiseks Euroopa horisondi II samba ja missioonide taotlusvoorudes partnerite leidmiseks korraldatud üritustel saab taotleda toetust reisikulude hüvitamiseks

Uus, 2024.a võrgustumisplatvorm on avatud! Digivaldkonna üritusi vt veel siit: Events | Ideal-ist
Digivaldkonna võrgustumisüritus toimus 16.-17. oktoobril 2023. 2023.a võrgustumisplatform on avatud kuni 19.03.2024

vt. veel üritusi siin: Events | Ideal-ist

Abi DIGIVALDKONNA voorude taotluste ja projektidega, sh hindamine enne esitamist (Full Proposal Check)

Laekunud partneriotsingud 2023-2024

Leia sobiv partnerettevõte Find the SME you need

Tööstuse valdkonna võrgustusmisüritus toimus 19. oktoobril 2023 Abi TÖÖSTUSE voorude taotluste ja projektidega, sh hindamine enne esitamist Proposal Idea Check
Kosmose valdkonna võrgustusmisüritus toimus 18. oktoobril 2023. Võrgustumisplatform on avatud kuni 29.02.2024 Abi KOSMOSE voorude taotluste ja projektidega 
6GSNS võrgustumisplatvorm

Smart Networks and Systems (SNS JU) 2024.a tööprogrammi esitlus toimus 11.12.23 ning on järelvaadatav.

ADRA partnerluse infopäev 17. aprillil 2024. Võrgustumisplatvorm avatud kuni 30.09.24
Electronic Components and Systems Brokerage võrgustumisplatvorm The AI, Data and Robotics Association Info Day and Brokerage (toimus 3. veebruaril 2023, järelvaadatav)

vt. ka ADR Awareness Centre ja News | Adra-e

Teemavaldkonna “Digi, tööstus ja kosmos” tutvustus

Programm Euroopa horisont (HEU) on ELi peamine teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm. HEU II samba teemavaldkonna “Digi, tööstus ja kosmos” projektikonkursside kaudu rahastab Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi konkurentsivõimelise Euroopa tööstuse, innovatiivsete ja usaldusväärsete digitaalsete lahenduste ja kosmosepõhiste andmete ja tehnoloogiate valdkondades.

“Digi, tööstus ja kosmos” valdkond jaguneb kuueks teemaplokiks ehk Destination’iks:

  1. Kliimaneutraalne, ringmajandust toetav ja digitaliseeritud tootmine (TWIN-TRANSITION)
  2. Suurenenud iseseisvus strateegilistes väärtusahelates vastupidava tööstuse tagamiseks (RESILIENCE)
  3. Juhtivad andme- ja arvutitehnoloogiad (DATA)
  4. Rohelepet ja konkurentsivõimet toetavad digitaalsed ja esilekerkivad tehnoloogiad (DIGITAL-EMERGING)
  5. Avatud strateegiline iseseisvus globaalsete kosmosepõhiste taristute, teenuste, rakenduste ja andmete arendamine, juurutamine ja kasutamine (SPACE)
  6. Digi- ja tööstustehnoloogiate inimesekeskne ja eetiline areng (HUMAN)

4. klastri olulisemad sekkumisvaldkonnad on tootmistehnoloogiad, võtmedigitehnoloogiad koos kvanttehnoloogiatega, uued esilekerkivad tehnoloogiad, uute omadustega materjalid, tehisintellekt ja robootika, uue põlvkonna internet, suurandmed ja täienenud andmetöötlus, ringmajandust toetav tööstus, madala süsinikuheitmega ja puhas tööstus, kosmosepõhised andmed ja tehnoloogiad.

Kasulikud materjalid