4. klaster – digi, tööstus ja kosmos

Kontaktid “Digi, tööstus ja kosmos” teemavaldkonna taotlusvoorude küsimuste jaoks, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Rebekka Vedina (digi ja tööstus), rebekka.vedina@etag.ee, tel 5697 6673

Helen Asuküla-Tõkke (kosmos), helen.asukula-tokke@etag.ee, tel 731 7344

Käimasolevad konkursid ja sündmused

Euroopa Komisjoni ja Euroopa horisondi partnerite korraldatud üritused (inglise keeles):

Grandilepingu ettevalmistamise veebinar rahastatud projektide koordinaatoritele ja teistele huvilistele (järelevaadatav)
Veebinar Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (järelevaadatav)
Horizon Europe info days - Cluster 4    (järelevaadatavad)

HUMAN-01 uue põlvkonna intereneti (NGI) konkursite kordustutvustus

Kõik toimunud ja lähiajal toimuvad Euroopa horisondi infopäevad (järelevaadatavad)

Tutvumis- ja võrgustumisüritused veebis (inglise keeles), b2match platvorm avatud kuni taotlusvoorude tähtajani 28. märts 2023:

Horizon Europe - Brokerage Event for Cluster 4 – Space calls 2023
Horizon Europe - Industry 2023 Brokerage event (avatud kuni 31. märtsini 2023) Abi taotluste ja projektidega, sh hindamine enne esitamist Proposal Idea Check Tähtaeg: 13. märts 2023!
Horizon Europe Digital - Face2Face Brokerage Abi taotluste ja projektidega, sh hindamine enne esitamist (Full Proposal Check)
Laekunud partneriotsingud 2023-2024
Leia sobiv partnerettevõte Find the SME you need
Istanbul Project Academy brokerage on Cluster 4 b2match platvorm avatud kuni 31. juuli 2023 Electronic Components and Systems Brokerage võrgustumisplatvorm on avatud)

Smart Networks and Systems (SNS JU) 6GSNS võrgustumisplatvorm

CL4-2023-DATA info & pitch session (toimus 30. jaanuaril 2023)

HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-01 EU-India brokerage (toimus 8. veebruaril 2023)

The AI, Data and Robotics Association Info Day and Brokerage (toimus 3. veebruaril 2023, järelevaadatav)

Teemavaldkonna “Digi, tööstus ja kosmos” tutvustus

Programm Euroopa horisont (HEU) on ELi peamine teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm. HEU II samba teemavaldkonna “Digi, tööstus ja kosmos” projektikonkursside kaudu rahastab Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi konkurentsivõimelise Euroopa tööstuse, innovatiivsete ja usaldusväärsete digitaalsete lahenduste ja kosmosepõhiste andmete ja tehnoloogiate valdkondades.

“Digi, tööstus ja kosmos” valdkond jaguneb kuueks teemaplokiks ehk Destination’iks:

  1. Kliimaneutraalne, ringmajandust toetav ja digitaliseeritud tootmine (TWIN-TRANSITION)
  2. Suurenenud iseseisvus strateegilistes väärtusahelates vastupidava tööstuse tagamiseks (RESILIENCE)
  3. Juhtivad andme- ja arvutitehnoloogiad (DATA)
  4. Rohelepet ja konkurentsivõimet toetavad digitaalsed ja esilekerkivad tehnoloogiad (DIGITAL-EMERGING)
  5. Avatud strateegiline iseseisvus globaalsete kosmosepõhiste taristute, teenuste, rakenduste ja andmete arendamine, juurutamine ja kasutamine (SPACE)
  6. Digi- ja tööstustehnoloogiate inimesekeskne ja eetiline areng (HUMAN)

4. klastri olulisemad sekkumisvaldkonnad on tootmistehnoloogiad, võtmedigitehnoloogiad koos kvanttehnoloogiatega, uued esilekerkivad tehnoloogiad, uute omadustega materjalid, tehisintellekt ja robootika, uue põlvkonna internet, suurandmed ja täienenud andmetöötlus, ringmajandust toetav tööstus, madala süsinikuheitmega ja puhas tööstus, kosmosepõhised andmed ja tehnoloogiad.

Kasulikud materjalid