3. klaster – ühiskonna tsiviiljulgeolek

Lähem info “Euroopa horisondi” 3. klastri – ühiskonna tsiviiljulgeoleku valdkonna – taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Lauri Teppo
lauri.teppo@etag.ee

SISUKORD

“Euroopa horisondi” ühiskonna tsiviiljulgeoleku valdkonna tutvustus

Programm Euroopa horisont on ELi peamine teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm. “Euroopa horisondi” II samba teemavaldkonna „Ühiskonna tsiviiljulgeolek“ projektikonkursside kaudu tellib Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi, mille peamisteks prioriteetideks on vastata väljakutsetele, mis on seotud järjepidevate julgeolekuohtudega, muuhulgas küberkuritegevuse ja looduslike ning inimese poolt tekitatud katastroofidega.

Kolmanda klastri 2023-2024 tööprogramm. 2024 aasta tööprogrammi taotlusi asutakse vastu võtma juunikuus 2024 aastal.

Tööprogrammi teemad on jagatud kuude teemaplokki:

  1. Euroopa Liidu ja selle kodanike parem kaitsmine kuritegevuse ja terrorismi eest
  2. Euroopa Liidu välispiiride tõhus haldamine
  3. Vastupanuvõimeline infrastruktuur
  4. Suurenenud küberturvalisus
  5. Katastroofidele vastupanuvõimeline Euroopa ühiskond
  6. Tugevdatud julgeolekualased teadusuuringud ja innovatsioon

Info salastatud teabele ligipääsude taotlemise kohta

Mõningatel juhtudel võib ette tulla, et Euroopa Horisondi kolmanda klastri „Ühiskonna tsiviiljulgeolek“ projektides osalemiseks on vajalik salastatud välisteabele juurdepääsuõigus. Sellega kaasneb mitmeid protseduure ja reeglina võtavad kõik vajalikud toimingud aega mitmeid kuid. Siin on ära toodud mõned olulised põhimõtted ning ka vajalikud lingid.

Taotlusvoorud ja rahastuse taotlemine

Taotlusvoorude teemad ja rahastuse taotlemise juhendid leiab Funding & tenders portaalist

Kasulikud materjalid ja üritused

  •  22.05 toimus kolmanda klastri webinar mis on järelvaadatav SIIN.
  • Siseturvalisuse teemasid tutvustav esitlus on leitav SIIT.
  • Link kolmanda klastri “Ühiskonna tsiviiljulgeolek” NCP-de võrgustiku kodulehele: https://www.seren-project.eu/. Sealt leiab informatsiooni ürituste kohta ning mitmeid muid kasulikke viiteid.
  • Rohkem infot 3. klastri kohta on Euroopa Komisjoni kodulehel