3. klaster – ühiskonna tsiviiljulgeolek

Lähem info “Euroopa horisondi” 3. klastri – ühiskonna tsiviiljulgeoleku valdkonna – taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Lauri Teppo
lauri.teppo@etag.ee

 

SISUKORD

“Euroopa horisondi” ühiskonna tsiviiljulgeoleku valdkonna tutvustus

Programm Euroopa horisont on ELi peamine teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm. “Euroopa horisondi” II samba teemavaldkonna „Ühiskonna tsiviiljulgeolek“ projektikonkursside kaudu tellib Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi, mille peamisteks prioriteetideks on vastata väljakutsetele, mis on seotud järjepidevate julgeolekuohtudega, muuhulgas küberkuritegevuse ja looduslike ning inimese poolt tekitatud katastroofidega.

Kolmanda klastri 2023-2024 tööprogramm kinnitatakse lähiajal- eelarveläbirääkimised on edukalt lõppenud. Taotlusvoorud avanevad juunis, infotundide osas täiendav ülevaade tulekul.

Tööprogrammi teemad on jagatud kuude teemaplokki:

  1. Euroopa Liidu ja selle kodanike parem kaitsmine kuritegevuse ja terrorismi eest
  2. Euroopa Liidu välispiiride tõhus haldamine
  3. Vastupanuvõimeline infrastruktuur
  4. Suurenenud küberturvalisus
  5. Katastroofidele vastupanuvõimeline Euroopa ühiskond
  6. Tugevdatud julgeolekualased teadusuuringud ja innovatsioon

Tõenäoliselt kinnitatakse tööprogramm järgmisel aastal eraldi ülejäänud klastrite programmidest. Prognoositavaks taotlusvoorude avanemise ajaks on juuni, 2023.

Taotlusvoorud ja rahastuse taotlemine

Taotlusvoorude teemad ja rahastuse taotlemise juhendid leiab Funding & tenders portaalist

Kasulikud materjalid