Seminar koolide ja ettevõtete koostööst STEM-hariduses

Workshop „Cooperation between industry and schools

in STEM education“

Tallinn, September 16, 2013

Päeva juht / Moderator of the day – Taivo Raud,
Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna asejuhataja /
Deputy head of Research Policy Department , Estonian Ministry of Education and Research

10.00   Sissejuhatus / Setting the Scene        Taivo Raud
10.10  Hollandi ja Taani kogemused LTT hariduse koostööplatvormide loomisel/ Experiences with creation of national STEM education platforms in the Netherlands and Denmark

12.00 Ülevaade olukorrast Eestis / Overview of the Estonian case

12.00 Ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ toimimine ja aastane kogemus / Activites and experiences from the first year of the cooperation network of companies „Unistused ellu!“ (Make Dreams Come True)/  Maarja Loorents, kommunikatsioonijuht, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda / Communications Manager,  Estonian Chamber of Commerce and Industry

12.15 Practical excample on school and industry collaboration in ICT sektor. Jüri Jõema, Doris Põld, Infotehnoloogia Liit
12.30 Kokkuvõte InGenious raportist / Summary of Estonian InGenious report. Signe Rosin-Ambre., InGenious projekti koordinaator Eestis, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus / InGenious project coordinator in Estonia, Information Technology Foundation for Education

12.45–13.45 Arutelu ettevõtete ja koolide vahelise LTT valdkonna koostöö tulevikust Eestis ja edasise tegevuskava planeerimine / Roundtable discussion on further cooperation between enterprises and schools in Estonia in the STEM field and planning the following actions