Uued õppematerjalid gümnaasiumile

Üldhariduskoolidele mõeldud õppematerjalide väljatöötamine

TeaMe programmi raames valmisid Eesti Teadusagentuuri tellimusel kaheksa loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna (LTT) valikkursuste õppekomplekti, mille eesmärk oli suurendada noorte huvi LTT valdkonnas õppimise vastu ja toetada õpetajat õpetamisel.

Õppekomplektid valmisid järgmistele valikkursustele:

 1. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond
 2. Mehhatroonika ja robootika
 3. Arvuti kasutamine uurimistöös
 4. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
 5. Geoinformaatika
 6. Majandusmatemaatika elemendid
 7. Joonestamine
 8. Elu keemia

Iga valikkursuse õppekomplekt koosneb elektroonilistest materjalidest, nagu õpik, töölehed, e-kursus Moodle’is, õpetajaraamat ja teised lisamaterjalid. Õppekomplektide loojateks olid kõrgkoolide ja koolide moodustatud meeskonnad akadeemilistest ekspertidest, tegevõpetajatest, didaktikutest ja haridustehnoloogidest ning lisaks on eelnevalt neid katsetatud kokku 37 erinevas gümnaasiumis.

Lisaks valmisid toetavad materjalid järgmistele gümnaasiumi põhikursustele:

Matemaatikas: „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine” (meeskonnajuht Ants Aasma TTÜ);

Bioloogias: „Organismide energiavajadus, Organismide areng, Inimese talitluse regulatsioon” (meeskonnajuht Margus Pedaste TÜ).

Füüsikas: „Elektromagnetism“ (meeskonnajuht Kaido Reivelt, TÜ).

Keemias: Orgaanilised ained (meeskonnajuht Heli Väärtnõu-Järv, Edusoft OÜ). Õppematerjal on kättesaadav aadressil: http://www.orgaanilinekeemia.ee/

Valminud interdistsiplinaarsed valikkursuste materjalide eesmärk oli aidata mitmekesistada eelkõige LTT õppesuunal õppijate teadmisi ja oskusi ning värskendada traditsioonilist õppesisu, võimaldada tundma õppida tänapäevaseid laialt kasutatavaid tehnoloogiaid ja rakendada suures ulatuses infotehnoloogia vahendeid.

Osaliselt on valikkursuste üldosad ja õpikud kättesaadav portaalis www.e-koolikott.ee ja www.miks.ee

Lisainfo:

 1. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond. Tutvustus pdf failina
 2. Mehhatroonika ja robootika.Tutvustus pdf failina
 3. Arvuti kasutamine uurimistöös.Tutvustus pdf failina
 4. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused.Tutvustus pdf failina
 5. Geoinformaatika.Tutvustus pdf failina
 6. Majandusmatemaatika elemendid. Tutvustus pdf failina
 7. Joonestamine  – Tutvustus pdf failina
 8. Elu keemia –Tutvustus pdf failina